Personakt

Bengt Eskilsson

Död:Gräsmark,Västra Näs,Värmlands län.

Barn med Karin Andersdotter

Barn:
Eskil Bengtsson

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Bengt Eskilsson i V. Näs tillätes att återlösa från sin broder och brorson
Eskil och Torbjörn i Vadje den 1/16 i Vadje som han för tjugo år sedan pant-
satt till dem för 9 rd 16 öre smt, för vilka pengar han köpt jord i V. Näs. Om
jorden ej kan bära både Bengt och Torbjörn Eskilssöner, avgöres med lotten
vem som skall besitta den.
1694 vt 53
--
Fasta för Jon Jonsson i V. Näs och modern hustru Karin Andersdotter
samt halvbrodern Eskil Bengtsson på
a/ Bonde Olofssons i Ribbenäs hustrus Kerstin Ingemarsdotters arvslott i
V. Näs, som Karin köpt för 10 rd,
b/ Olof Örjanssons i N. Västerrottna hustrus Ingeborg Ingemarsdotters arvs-
lott, som Karin köpt för 5 rd och en oxe om 5 rd,
c/ en brorsdel i 1/3 i V. Näs, som Karins förre man Jon Ingemarsson ärvt,
d/ Anders Jonssons i N. Västerrottna hustrus Karin Ingemarsdotters arvslott,
som Karin och hennes nuvarande man Bengt Eskilsson 1673 köpt för 10 rd.
--
Bengt Eskilsson i V. Näs får rätt att lösa från Anders Jonsson i N. Västerrottna
hans hustrus Karin Ingemarsdotters jord i V. Näs, "den hon ärvt för
fäderne och möderne och gifvit därför 10 rd", med villkor att Bengt Eskils-
sons styvbarn skall kunna återlösa jorden, när de blir myndiga.
1673 vt 8
--
Sone Månsson och Bengt Eskilsson skall bruka var sin hälft av 1/3 i halva
hemmanet V. Näs, tills Bengts styvbarn blir myndiga.
1670 vt
----

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
Utreds hur mycket avlidne soldaten Eskil Bengtsson i Vadje och hans halvbror
Jon Jonsson ärvt i möderne i V. Näs och om Eskil blivit betald därför, såsom
Jons son Ingemar Jonsson påstår.
Även utreds om Eskil utfått sitt lösarv, eftersom de av hans bar som nu är myndiga
söker sitt fädernearv.
1723 ht 128
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse