Personakt Antavla

Knut Börjesson

Far:Börje Knutsson

Född:Sunne,Säter,Värmlands län.
Död:1716 Sunne,Säter,Värmlands län. [1]

Äktenskap med Annika Kristoffersdotter (1664? - 1751)

Vigsel:1689-06-24 Sunne,Värmlands län. [2]

Barn:
Sven Knutsson (1686? - 1771)
Kerstin Knutsdotter (1692 - 1772)
Karin Knutsdotter (1699 - 1772)
Marit Knutsdotter (1708 - 1747?)

Noteringar

Barn:
Sven Knutsson. omkring 1686- 1771-09-04 Askersby "Där Opp".
Kerstin Knutsdotter. 1689-1772-05-22
Marit Knutsdotter 1708-11-24, gift med Jonas Jonsson i Tjustersby
Sven Knutsson i Askerby, gift 1716-08-26 med Britta Svensdotter i Askersby.
Karin Knutsdotter
Olof Knutsson i Bråddheden
------------------------------------------------------------
Utdrag ur Fryksdals härads domböcker 1602-1700, Gunnar Almqvist:
------------------------------------------------------------
Erik Bryngelsson i Borgeby, Lars Jonsson i Arneby, Lars Persson i Huseby
och Olof Svensson i Såneby ålägges att ersätta Per Eriksson och Börje
Nilsson i Skogsberg samt Olof Kristoffersson, Knut Börjesson och Nils
Sonesson i Säter för halva den skada deras kreatur åsamkat de senare
på sädesfält.
1696 vt
------------------------------------------------------------
Knut Börjesson, Olof Kristoffersson och Nils Sonesson i Säter har av
Lars Persson i Arneby köpt hans 1/5 i Säter för 20 rd.
1695 vt
------------------------------------------------------------
Sone Knutsson i Säter, som sålt sin barnlösa hustrus Kerstin Eriksdotters
jord i N. Arneby till Göran Klemetsson i By för 18 rd, skall till hennes arvingar
brodern Per Eriksson och brorsbarnen Erik Ivarsson och Marit Ivarsdotter
betala 2/3 av jordvärdet, eftersom han borde ha sålt 2/3 av sin egen jord och
1/3 av hustruns. Han behåller nu sin egen jord intakt.
1694 ht
------------------------------------------------------------
Inspektör Kristoffer Geijer har 1692 träffat överenskommelse med åborna i Östanbjörke
Olof Toresson, Anders Torstensson, Jon Ivarsson, Håkan Nilsson och Lars Toresson,
i Skogsberg Börje Nilsson och Per Eriksson, i Säter Sone Knutsson, Nils Sonesson och Knut Börjesson, i Sätterstad Lars Jönsson samt i Bäck Hans Svensson, Halvard Larsson ,
(genom fadern), Lars Jonsson och Jöns Andersson om deras rättighet i Tvärån för ” bergverks byggande” och därvid även fått löfte om hjälp med kolning och annat arbete.
Anders Björnbergs skrivare Lars Jonsson uppvisar emellertid ett kontrakt av februari
1693, enligt vilken Erik Eriksson i Ed, Olof i Råmyren, Lars Johansson i Askersby och
Jöns Larsson i östanbjörke såsom jordägare i Östanbjörke sålt till Björnberg
”den bästa lägenhet på samma hemmans ägor tienlig för hammarbygge”
1693 vt
------------------------------------------------------------
Sone Knutsson i Säter ändrar sitt tidigare testamente av 1685 (ht nr 38).
Han och hustrun ger sig nu in till Gertruds syster Karin Nilsdotter, som gift
sig.
1686 ht
------------------------------------------------------------
Sone Knutsson i Säter och hans hustru Kerstin Ivarsdotter testamenterar
sin egendom, inklusive hans 1/3 ib, till hans systerdotter Gertrud Nilsdotter.
1685 ht
------------------------------------------------------------
Hustrun Börit Olofsdotter i Kårrud och Britta Börjesdotter i Säter (S) bö-
tar vardera 3 mk för skällsord mot hustrun Sigrid Månsdotter i Kårrud.
1680 vt
------------------------------------------------------------
Hans Svensson i Bäck har hjälpt Sone Knutsson i Säter (S) att leja knekt.
1675 ht
------------------------------------------------------------
Sone Knutsson i Säter (S), Lars Svensson i Bäck, Nils Andersson i Skogs-
berg och Lars Jönsson på Östanbjörkesätern, vilka tillvaratagit stöldgods, till-
hörande Anders Olofsson i Bäck, uppmanas att återställa honom hans saker
men får behålla en mindre del för sitt besvär. Anders hade försökt att återfå
det förlorade med Johan Russans hjälp.
1664 ht
------------------------------------------------------------
Fasta för Nils Björsson i Svineberg på 1/3 ib. Han har köpt 1/ av Knut
Persson i Säter hans del för 10 rd, 2/ av Olof Persson i Mörkerud hans del för
4 rd, en ko och en tunna kom, 3/ av Olof Persson i Munkebacka hans del för
6 rd, 4/ av Per Halvardsson hans del för 9 rd, 5/ av Ingeborg Persdotter i Ös-
tanbjörke hennes del för 4 rd, 6/ av Ramfrid Persdotter i Ås hennes del för
4 rd samt 7/ ärvt en lott genom sin hustru Gertrud Persdotter.
1652 vt
------------------------------------------------------------
Utdrag ur "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist:
--
1/2 Säter för Nils Sonesson, som äger:
1) äger en lott däri genom sin hustru
2) köpt av Ingeborg Olofsdotter i Torsviken (Segerstad) 1/7 i Säter för
13 rd 28 öre kmt.
3) Köpt av Olof Persson i Gjutaregården hans arvslott i Säter för 11 rd
och betalat Per och Erik Knutsöner i Tomthult 2 rd för deras delar i samma
lott.
4) betalat Olof Kristoffersson och Knut Börjesson i Säter 3 rd 8 öre smt för
deras del i Säter, samt Lars Persson och hans son Erik Larsson i N. Arneby
10 rd för deras arvejord i Säter.
1708 ht 130
--
1/2 Säter för Olof Kristoffersson och Knut Börjesson. Olof har köpt:
1) av Lars Persson och hans son Erik Larsson i N. Arneby deras lotter
för 10 rd.
2) av Erik Ivarsson i N. Arneby och Erik Persson i Torsby deras lotter
för 12 rd.
3) av Per och Erik Knutsöner i Tomthult deras lotter för 2 karoliner och
4) av av Ingeborg Olofsdotter i Torsviken hennes del för 20 öre smt.
Knut har köpt Lars Persson och hans son Erik Larsson i N. Arneby, övriga
jord i Säter för 9 rd 30 öre smt, så att Olof tillsammans med sin svärmors
jord och Knut med sin mors jord tillhopa äger 1/2 Säter.
1708 ht 131
--
Knut Börjesson i Säter bekräftar, att han har lovat sin måg Per Gudmundsson
från Askersby, när denne trolovades med hans dotter Kerstin Knutsdotter,
att få hemvist hos Knut och mot skötsel av denne och hans hustru få besitta
hemmanet och utlösa hans övriga barn.
1715 vt 61
--
Per Gudmundsson och hans svärfar Knut Börjesson i Säter, bevisar att Per
1714 betalat Olof Kristoffersson i Säter 10 rd på en lott inidem som Olof
bördat utöver vad han enligt sin arvsrätt varit berättigad till.
1715 ht 160
--
Sven Knutsson i Askersby yrkar att få tillträda sin fars 1/4 i Säter och att
Per Gudmundsson skall drivas därifrån, eftersom lotten ej kan bära mer än
en åbo.
Sven anser sig såsom broder ha större rätt än Pers hustru att besitta lotten.
Men enligt domen 1715 (vt 61) har sal. Knut Börjesson lovat sin måg Per
Gudmundsson vid dennes trolovning med dottern att få ha hemvist i Säter.
Dessutom har Per 1714 bördat 1/5 av denne 1/4 i Säter från Olof Kristoffersson
i stället för hans lott i Askersby när den faller till arvs, avslås yrkandet.
1718 ht 31
--
3/20 i Säter för Per Gudmundsson och Knut Börjesson i Säter arvingar.
Knut har:
1) ärvt 2/7 av 1/10
2) sistl. 20/6 köpt 2/7 av 1/10 av brorsonen Jöns Olofsson, hammarsmed
vid Mölnbacka för 3 rd
3) sistl.9/8 köpt av systern Britta Börjesdotter i Strandvik 1/7 av 1/10 för
3 rd och
4) köpt av systern sal. hustru Karin Börjesdotter hennes arvspart 1/7 av
1/10 för 3 rd.
Knuts måg Per Gudmundsson har
5) 1718 köpt av hustru Ingeborg Börjesdotter 1/7 av 1/10 av hennes man
Nils Hansson i Stensgård för 3 rd.
6) enligt intyg av år 1714 återbördat från Olof Kristoffersson i Säter 1/5
av 1/4 för 10 rd.
1719 ht 183
--
Utdrag ur "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1741-1750"
Gunnar Almqvist:
--
Fasta för Per Gudmundsson i Säter på 1/7 av 1/4 i Säter, som han köpt
1744 30/10 av Jonas Jonsson och hans hustru Marit Knutsdottter i
Tjustersby för 10 rd.
1747 vt 154
--
Fasta för Per Gudmundsson i Säter på 2/7 av 1/4 i Säter, som han köpt
1740 4/9 av Olof Knutsson i Bråddheden.
1747 vt 155
--
Fasta för Per Gudmundsson i Säter på 1/7 av 2/20 samt 1/7 av 6/7 ur
2/20 i Säter, som Sven Jönsson och Per Olofsson i Säter köpt 1741 12/10
av Per Månsson och hans hustru Karin Knutsdotter i N. Borgeby för 10 rd
men som Per Gudmundssons hustru Kerstin Knutsdotter 1742 (vt 34)
fått rätt att börda för 10 rd jämte 2 rd smt för erlagda lagfartskostnader.
1747 vt 156


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1664? Makan Annika Kristoffersdotter föds omkring 1664 Sunne,Arnebytorp,Värmlands län
1686? Sonen Sven Knutsson föds omkring 1686 Sunne,Säter,Värmlands län
1689 Vigsel Annika Kristoffersdotter 1689-06-24 Sunne,Värmlands län [2]
1692 Dottern Kerstin Knutsdotter föds 1692-09-11 Sunne,Säter,Värmlands län [3]
1699 Dottern Karin Knutsdotter föds 1699 Sunne,Säter,Värmlands län [4]
1708 Dottern Marit Knutsdotter föds 1708-11-24 Sunne,Säter,Värmlands län [5]
1714 Barnbarnet Jon Persson föds 1714-09-15 Sunne,Säter,Värmlands län [6]
1715 Barnbarnet Karin Persdotter föds 1715 Sunne,Säter,Värmlands län [7]
1716 Död 1716 Sunne,Säter,Värmlands län [1]

Källor

[1]Sunne AI:1 (1708-1717)
  
[2]C:1 Nr 17 1689
  
[3]Sunne C:1 (1680-1692) Bild 70 / sid 133
  
[4]Sunne AI:7 (1750-1752) Bild 14 / sid 9
  
[5]Sunne C:2 (1707-1721) Bild 87 / sid 205
  
[6]Sunne C:2 (1707-1721) Bild 127 / sid 285
  
[7]Sunne AI:12 (1765-1771) Bild 70 / sid 63