Personakt

Jon


Barn med ?

Barn:
Börit Jonsdotter

Noteringar

"Sammandrag av Fryrkdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist:
--
Nils Persson i Svensby har förlikts med Mats Olofsson i Gettjärn rörande
Mats och hans syskons arvslott efter modern Börit Jonsdotter, 1/5 av 1/4 i
Svensby. Nils skall betala ytterligare 1 1/2 rd till de 14 rd som Mats broder
Ivar har uppburit.
1656 ht 45
--
Man undrar hur denne Nils Persson har med deras jirdlotter att göra?
Är fadern Per Nilsson, gift med en syster till Börit`?
--
Olof Nilsson och Per Nilsson i Svensby bötar vardera 6 mk för tredska
mot skjutsning till tinget.
1642 vt 5
--
Fasta för Per Nilsson i Svensby på 1/4 ib. Han har köpt
1/ av Jon Jonsson i Kringeråsen hans arvslott för 23 d smt och en stut,
2/ av Ingiel Jonsdotter i Hagen (N. Ullerud) hennes arvslott för 11 1/2 d smt och 1 rd,
3/ av Ivar Olofsson i Skinnargården hans arvslott för 13 rd samt
4/ genom sin hustru ärvt en lott.
1647 ht 24
--
Jöns Jönsson och Ragvald Jönsson i Trötvik begär nytt fastebrev, eftersom
deras faders Jöns Engelbrektssons brev på 1/2 Trötvik förstörts vid en
brand för tolv år sedan.
Nämnden intygar att Jöns Engelbrektsson dels tillbytt sig av sin broder
Håkan Engelbrektsson dennes del för jord i Grinnemo
och därtill ärvt, så att han ägt 1/2 Trötvik, dels köpt en äng av Olof Ivarsson
i Ribbenäs för 10 rd.
Dessutom har Jöns och Ragvald Jönssöner köpt sin systers Marit Jönsdotters
del i Trötvik av hennes man Nils Persson i Svensby för 30 rd, så att de nu tillsammans
äger 1/2 Trötvik. Hemmanet är upptaget på
Eds ägor, och när Jöns Engelbrektsson sålde sin svärfaders Olof Nilssons
arvejord i N. Ed till Erik i Ed, försäkrades att Ed aldrig skulle kräva bördepengar
för n. hälften av Trötvik.
1673 vt 19
--
Nils Persson i Svensby äger 1/8 ib. Han har
a/ köpt av sin broder Jon Persson i Sättra (Svenserudssäter ?) hans del för
b/ köpt av sin broder Halvard Persson i Önnerud hans del för 20 rd,
c/ köpt av sin svåger Håkan Björsson i Gunnerud (ÖE) hans hustrus del för
10 rd, och
d/ ärvt en brorsdel.
Vid köpet har använts 35 rd som erhållits för hans hustrus Marit Jönsdotters
arvejord i Trötvik.
1678 vt 15
--
1/8 i Svensby för Måns Persson ib. Han har
/ ärvt en del,
2/ löst från sin broder Per Persson i Grava hans del för 20 rd,
3/ löst från hustrun Marit Jönsdotter ib för 10 rd den del hon och hennes man
Nils Persson köpt av systern Karin Persdotter,
4/ gottgjort Olof Perssons barn i S. Aplungstorp med jord för deras halvpart.
Systern Britta Persdotter i Elofsrud äger dock en systerlott i åttondedelen.
1693 vt 96
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse