Personakt Antavla

Nils Persson

Bonde i Ulvsby.

Far:Per Nilsson (1625? - )
Mor:Karin (1620? - )

Född:omkring 1645 Sunne,Ulfsby,Värmlands län.

Barn med ?

Barn:
Marit Nilsdotter (1676? - 1741)
Jöns Nilsson (1680? - 1755)

Noteringar

Barn:
Marit Nilsdotter, gift 1703 12-12 med Anders Pålsson i Hån
Jöns Nilsson 1682-1755-04-22
1683-04-09 dör Nils Perssons barn.
--

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist::
--
Torsten i Skinnargården har slagit ihjäl Per i Gettjärn. På hemväg från
ett bröllop i Forsnäs har de mött en dräng Björn och hustru Karin i Ulvsby,
vilka ridit tillsammans på en häst. Per har på skämt dragit dem ned på marken
men strax lyft upp Karin på hästen. Olof Jönsson uppger att Torsten
förebrått Per för tilltaget, varpå följt ordväxling, som slutat med att Torsten
1639
--
Björn Jonsson och Johan Jonsson i Ulvsby erkänner på egna och grannarnas vägnar,
att de sålt Pål Larsson i Långenäs en del av Ulvsbyskogen för uppröjning till äng.
1647
--
Hustrun Anna Jönsdotter i Ulvsby kräver av sin styvson Hans Jönssons
änka Karin Jönsdotter i Hån och barnen 40 rd resterande knektlega för Annas
son Bengt Jönsson, vilka fallit henne till arvs. Karin invänder att endast 20
daler utlovats och att därav 12 betalats. Dessutom har hennes svärfader vid
Hans Jönssons sotesäng efterskänkt en del av resten, eftersom sonen Bengt då
var död. Hon lovar dock att betala Anna 4 rd.
1654 ht
--
Mellan Nils, Jöns och Sven Perssöners arvingar i Ulvsby sker avräkning.
De tre ägde 1/2 hemmanet, el. 175 rd. Nils löste en halv 1/6 från Jöns, varpå
14 rd 28 öre smt kom på dem var.
Nils, Jöns och Sven ärvde 1/4 var av det övriga, el. 36 rd 22 öre smt vardera,
och Nils bytte till sig Elofs * l/4 för sin hustrus jord i Spelnäs.
När de överenskommit att äga 1/3 var, blev Nils fordran på Jöns 7 rd 14 öre smt
och på Sven 21 rd 42 öre smt.
Av Svens skuld återstår 2 rd 18 öre smt, vilka pengar Jöns Svensson nu betalar till Per
Nilsson och Måns Nilsson.
1654 ht
--
Hustrun Marit Jönsdotter i Ulvsby kräver knektepengar av Bengt Andersson i Hensgård för
hennes förre man sal. Per Elofsson. Bengts hustru Kerstin Persdotter visar att legan betalats,
varför käromålet ogillas.
1654 ht
--
Fasta för Jöns Svensson i Ulvsby på 1/3 i 1/2 Ulvsby. Han har för att få
en full 1/3 i 1/2 hemmanet betalat Bengt Elofsson och Per Nilsson i Ulvsby
18 rd för 1/12 samt betalat Jöns Persson ib 4 1/2 rd för arbete. Enligt utslag
1654 (ht nr 15) har han betalat Måns Nilsson i Såneby och Per Nilsson i Ulvsby
10 rd 18 öre smt. Av sina systrar Karin Svensdotter i Björketorp och Ingeborg
Svensdotter i Borgeby har han köpt deras lotter i Ulvsby för 12 rd till
dem vardera.
1655 vt
--
Uppbjudes första gången:
1/12 i Ulvsby av Erik Hansson.
Ytterligare 1/12 ib av Bengt Elofsson.
1663
--
Uppbjudes första gången:
1/6 i Ulvsby av Jöns Svensson.
--
Nils Persson i Ulvsby, ogift, bötar 3 mk för lönskaläge med löskonan Bortta Persdotter i
Vänviken "som går nu och våndas i barnafänge".
1667 ht
--
Börit Persdotter i Holmby bötar 160 mk för fjärde resan lönskaläge, denna gång med
Nils Persson i Ulvsby, tidigare med Mats Månsson i Hedås, Jon Jonsson i Rådom och
Per dalkarl i Smedserud.
1668 vt
--
Jöns Svensson i Ulvsby och hans hustru Ingeborg Persdotter samt dottern
Karin Jönsdotter har instämt drängen Olof Bryngelsson i N. Borgeby för ut-
spritt rykte om att han skulle ha legat med Karin. Karin förnekar samlag med
honom, men rätten uppskjuter målet "till dess förhoppningen är ute att få ge-
nom själva tiden någon efterrättelse".
1669 vt
-
"...... nu överens med Ulvsbyborna Johan, Torsten, Bengt, Jöns, Erik Hansson och Erik Persson,"
1671 ht
--
Torsten Björsson i Ulvsbyn har bestulits av en soldat Nils Persson ib. Denne bötfälls men har ej pengar till böter utan måste löpa gatlopp.
1676 vt
--
Erik Persson i Ulvsby har
a/ köpt av sin farbroder Måns Nilsson i Såneby 2/7 av 1/6 i Ulvsby för 40 rd,
b/ köpt av sin faster sal. hustru Karin Nilsdotter i Gettjärn hennes lott 1/7 av 1/6 för 12 rd,
c/ ärvt efter sin fader Per Nilsson 2/11 i 2/7 av 1/6.
Vid köpen har använts 12 rd som han fått för sin hustru Karins arvejord i Östmansby.
1678 vt
--
Hustrun Ingeborg Jönsdotter i Ulvsby bötfälls för otidigheter inför rätten mot Jöns Svensson ib.
--
Anna Eriksdotter i Ulvsby pliktar för att hon tubbat sin grannes Jöns Svenssons legopiga Kerstin Olofsdotter att stjäla.
--
Gertrud Knutsdotter i Ulvsby pliktar för olovlig handel med samma Kerstin Olofsdotter.
--
Karin Persdotter i Ulvsby pliktar för olovlig handel med Jöns ib legoflicka Kerstin Olofsdotter.
1679 vt
--
Åborna på södra halva Ulvsby Erik Hansson, Bonde Jönsson, Erik Persson och
Nils Persson söker få del i det som Jöns Svensson ib uppbrutit av oländig mark.
Rätten låter kärandena välja: Antingen komma in på nyodlingen mot ersättning till Jöns
för hans arbete eller själva röja nytt.
1685 vt
--
Bonde Jönsson i Ulvsby, som med sin hustru äger 1/24 ib, försöker utlösa hustruns
syster Kerstin Jonsdotter och hennes man Erik Nilsson från hennes 1/24. Svärmodem
Marit Jönsdotter ser helst att båda stannar på hemmanet, men grannarna vill ej ha mer
än en åbo där. Bonde tillätes nu att besitta jorden så länge svärmodem och hennes
vanföra syster lever, varefter kan avgöras vem av svågrarna som skall utlösas.
1687
--
"....Ulvsbyborna Sven Jönsson, Nils Persson, Erik Persson, Bonde Jönsson,
Hans Eriksson,Torsten Björnsson, Johan Nilsson, Lars Persson och Knut Eriksson...."
1694 ht
--
Nils Persson i Ulvsby uteblir mot sin broder Erik Persson ib.
--
Rätten vill ej uppta till behandling Nils Perssons i Ulvsby klander mot
brodern Erik Perssons ib köp, förrän Nils upplägger pengar för lösen.
--
Änkan Ingeborg Persdotter i Hägerud, som fött ett flickebarn efter sin
mans Anders Svenssons i Askerud död, vilket barn blivit endast en dag
gammalt, skall tilldelas sitt arv efter barnet. Arvet uträknas till 1/4 i löst och fast,
eftersom Anders efterlämnat en son och en dotter från tidigare gifte. Förmyndare
för dessa är Nils Persson i Ulvsby.
1699 ht
--
Nils Persson i Ulvsby yrkar på att få lösa så mycket av sina syskons Elof,
Jöns, Gertrud och Kerstin Persbarns arvslotter i 1/6 i Ulvsby att han kommer
till halva brukningen av 1/6-en, som nu till 2/3 besittes av brodern Erik Persson.
Denne har dock tidigare löst och lagfäst så mycket att han tillsammans
med vad han nu i kraft av sin bördsrätt får inlösa av ovannämnda syskons lotter
kommer att äga 2/3 av 1/6-en. Nils måste således nöja sig med 1/3 därav.
1700 vt
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist::
--
Nils Persson i Ulvsby bötar 3 mk smt för att han kommer berusad inför rätten,
så att hans sak mot mågen måste uppskjutas till morgondagen.
1708 vt 39
--
Nils Persson i Ulvsby erkänner att hans måg Anders Pålsson erlagt 14 d smt
vid lösen av 1/18 i Ulvsby och dessutom har att fordra bl a för brandstodspengar
5 d smt, inalles 21 d smt, som Nils ålägges att betala.
1708 vt 81
--
Nils Persson i Ulvsby böta 6 mk för att han i dryckeslag slagit Hans Hansson i
Hedåsen i huvudet och 9 mk smt för att det skett under tingstiden.
1709 vt 31
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1645? Födelse omkring 1645 Sunne,Ulfsby,Värmlands län
1676? Dottern Marit Nilsdotter föds omkring 1676 Sunne,Ulfsby,Värmlands län
1680? Sonen Jöns Nilsson föds omkring 1680 Sunne,Ulfsby,Värmlands län
1714? Brodern Elof Persson dör omkring 1714 Sunne,Skinnerud,Värmlands län [1]
1741 Dottern Marit Nilsdotter dör 1741-04-21 Sunne,Hån,Värmlands län [2]
1755 Sonen Jöns Nilsson dör 1755-04-22 Sunne,Ulfsby,Värmlands län [3]

Källor

[1]Sunne AI:1 (1708-1717) Bild 25 / sid 19
  
[2]Födda ,vigda och döda i Sunne församling,1737-1758, Arne Linnarud
  
[3]Sunne C:5 (1748-1758) Bild 145 / sid 295