Personakt

Simon

Född:omkring 1550 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län.

Barn med ?

Barn:
Simonsdotter (1570? - )
Simonsdotter (1575? - )
Måns Simonsson (1580? - )

Noteringar

Barn:
Enar Simonsson
Gertrud Simonsdotter
Måns Simonsson
Simonsdotter
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
"Nils Persson har köpt
1/ av Olof Halvardssons i Såneby och Esbjörn Håkanssons
föräldrar deras arvslott i Näs för en oxe och en hacka (?) jämte 7 mk samt 3 lod silver,
2/ av Nils i Boseby och Jon Matsson samt Simon i Bävik deras arvslott i Näs för 30 mk
och 300 järn och äger nu hela Näs."
1602 vt 6
--
"Enar och Gertrud Simonsdotter i Bävik tvistar om besittningen av sin jord ibidem.
Lotten är för liten för två åbor, och eftersom Gertrud äger dels en hel systerlott, dels
för 300 järn i en 1/4, vilket är mera än vad Enar äger, får hon utlösa honom."
1642 ht 9
--
"Måns Simonsson i Bävik anför, att Bävik för någon tid sedan upplåtit till sal.
Botvid Larsson Ankars arvingars frälsehemman Prästbol ett skogsområde att
bruka till säter, eftersom de båda hemmanens åbor då varit "in bunden ätt".
Nu kan Bäviksborna ej få tillbaka skogen med godo utan begär hjälp av rätten.
Målet uppskjutes."
1646 vt 8
--
"Fasta för Jon Johansson i Bävik på jord ib. Han har dels köpt av Simon Olofsson
i Folkesgården hans lott i Bävik för 16 rd, dels köpt av Ingeborg Simonsdotter i Bävik
hennes lott för 12 rd."
1649 vt 9
--
Björn Arvidsson i Visteberg får rätt att inlösa från Per Tolssons arvingar i Bävik den
lott i Torp som Björns fader Arvid Tolsson sålt till sin broder, nämnde Per Tolsson,
för 6 fat järn.
1652 vt 35
--
"Björn Arvidsson och fältväbeln Bryngel Tolsson i Torp har vid förra tinget överenskommit,
att Björn skulle lösa 1/2 hemmanet, men han nöjer sig nu med 1/3 därav."
"Samme Bryngel Tolsson lovar att betala Cecilia Persdotter i Bävik en stut för att han
hittills fått bruka hennes jord i Torp."
1653 vt
--
Jöns Pålsson i Bävik har 1654 skrivits till knekt men lejt i sitt ställe brodern Per Pålsson.
1656 ht
--------
"Fasta för Börje Månsson i Bävik på 1/4 ib. Han har dels tillbytt sig av Olof Månsson i Fölsvik
hans hustrus Marit Månsdotters arvslott 1/8 i Bävik för sin arvejord i Fölsvik samt 22 rd i
mellangift, dels ärvt genom sin hustru 1/8 i Bävik."
--
"Nämnden intygar att Börje Månsson i Bävik lidit stor skada genom eldsvåda natten efter kyndelsmässodagen."
1665 vt
--
Uppbjudes 1. gången: l/8 i Bävik av SimonPålsson.
1668 vt
--
Jon Nilsson i Bävik och hans syskon får rätt att lösa sin mödernejord från morbrodern
Jon Jonsson i Stavik för 9 rd.
1669 ht
--
"Fasta på 2/9 i 1/2 Fölsvik för Olof Nilsson ib. Han har köpt av sin svåger Lars Månsson
i Högberg 1/9 i 1/2 Fölsvik för 20 rd och gottgjort hans magar Simon Pålsson i Bävik,
Sone Jonsson i Högberg, Nils Eskilsson i Ås och Måns Jonsson i Gunnarsby med 14 rd
för deras bördsrätt. Dessutom har Olofs hustru Karin Olofsdotter ärvt 1/9 efter sina
föräldrar i Fölsvik."
1675 vt
--
Måns Börjesson i Bävik har hjälpt svågern Lars Olofsson ib med halva knektlegan.
--
"Olof Persson i Kålsgården lovar att betala sin syster Marit Persdotter i Bävik vad han
ännu är skyldig för hennes jordlott i Kalsgården."
1676 ht
--
"Sven Sonesson i Bävik har fått rykte om sig att ha haft olovlig beblandelse med
löskonan Marit, en främling som haft sitt tillhåll i Bävik. Han befrias dock från misstanken."
1677 vt
--
Uppbjudes 1. gången: l/8 i Bävik av Simon Pålsson ib.
1678 vt
--
"Simon Pålsson i Bävik är skyldig Marit Olofsdotter i Hensgård pengar för en ko."
1681 vt
--
Uppbjudes 1. gången:
"1/3 av 1/6 i Bävik, som sal. Jon Nilsson ib köpt av Anders Hansson i Ås för 20 rd.
Dessutom har Jons änka Ingeborg Olofsdotter ärvt en del ib."
1681 ht
--
"Simon Pålsson i Bävik och Måns Jonsson i S. Gunnerudstorp protesterar på sina
myndlingars Måns Larssons barns vägnar mot att tvenne systrar Ingeborg och
Marit Månsdöttrar i Högberg testamenterat sin 1/3 i Högberg till sin brorsdotters
son Halvard Nilsson och hans hustru, men testamentet är lagfäst 1673 (vt nr 48)
och dessutom äger systrarna endast 1/4 i hemmanet."
1682 ht
--
"Fasta för Isak Larsson i Stavik på 1/6 ib. Han har dels ärvt en lott, dels köpt av
Håkan Persson hans moders Kerstin Isaksdotters jord ib för 15 rd, dels löst från
Johan Johansson i Bävik hans och syskonens Nils, Simon och Kerstin
Johansbarns jord för 10 rd."
1683 vt
--
"Lars Olofsson i Bävik skall för arbete han gjort på 1/4 ib under svärfaderns tid få
bo kvar någon tid på 1/4 i samma 1/4 men senare utlösas därifrån av Måns Börjesson
och hans broder Nils Börjesson. Lars Olofssons svärfader har dött föregående år."
1683 ht
--
"Fasta för profossen Simon Pålsson i Bävik på 2/3 av 1/4 ib, varav han löst 1/8 av
Sven Sonesson ib för 42 rd, av vilka 40 rd är hans hustrus jordpengar från Högberg.
Det övriga är hans mödernejord, som han får behålla mot att fädernet går till brodern
Jöns Pålsson i Väsby."
1684 vt
---
"Olof Jonsson återfordrar av länsmannen Håkan Werners änka Ellika Bengtsdotter
i Gunnarsby en stut, som Olofs fader sal. Jon Nilsson i Bävik köpt av Knut Olofsson
i Fölsvik och skall ha lämnat till länsmannen i avsikt att komma in i nämnden, vilket
dock ej blivit av. Jons broder Per Nilsson i Bävik kan blott intyga att brodern haft
kreatursaffärer med länsmannen. Nämnden har aldrig hört talas om att Jon skulle
ha önskat komma in i nämnden och ogillar käromålet."
1684 ht
--
"Värdet av 1/4 i Bävik har uppskattats till 100 rd. Arvejorden efter Nils Matsson anges
vara 1/3 av 1/4 ib, och lösen tillkommer senare kullen. Förra kullen har ej något möderne
att fordra däri. Ersättningen till sal. Nils Matsson för hustrun Karin Simonsdotters skötsel
räknas båda kullarna till godo, eftersom det ej kan bevisas, att sonen sal. Jon Nilsson
bistått fadern med hälften därav."
1685 vt
--
"Erland Brun har utsetts till skogvaktare för Fryksdals härad. Till skallfogdar utses
Simon Pålsson i Bävik och............."
1685 ht
--
"Fasta för Jon Nilssons arvingar i Bävik på 1/12 av 1/4 ib, år 1681 inlöst från Anders
Hansson i Ås för 20 rd."
--
1/3 av 1/4 i Bävik, sal. Karin Simonsdotters jord, som Nils Matssons och Jon Nilssons
arvingar ib bekommit dels för skötsel av hustrun Karin Simonsdotter i N. Borgeby,
dels sedan de betalat hennes arvingar:
a/ 2 3/4 rd till Börje Månsson i Bävik för hans hustrus och hennes syskons
del,
b/ 1 rd 18 öre till Jon Johansson ib och hans medarvingar,
c/ 1 rd 18 öre till Sone Olofsson i Folkesgården och hans syskon,
d/ 1 rd 18 öre till Simon Ivarsson i Gersbyn och hans syskon,
e/ 1 rd 18 öre till Nils Börjesson i Förby och hans syskon.
1687 vt
--
"Nämndemannen Bryngel Björnssons i Rud son Nils och drängen Jöns Jonsson i Bävik
misstankes för dråp i Nyed, och eftersom de är oskyldiga därtill begär Bryngel intyg om
deras hemförhållanden. Nämnden har endast gott att säga om dem."
1690 vt
--
" Bryngel Björsson i Rud anmäler på sin sons Nils Bryngelssons vägnar jämte
Jöns Jonsson i Bävik landsgevaldigern Lars Nilsson för att ha obefogat fängslat
och beskyllt dem för ett mord i Nyed. Svaranden anses dock endast ha gjort sin
plikt, eftersom de båda varit skäligen misstänkta och av Nyeds tingsrätt friats först
sedan de avlagt tolvmanna värjemålsed."
1691 vt
--
"Hans Börjesson i N. Gunnerudstorp får tills vidare ej inkomma på hustruns och hennes
syskons 1/6 av 1/4 i Bävik. Hans tror sig kunna förvärva mera jord i Bävik."
--
" 1/18 i Högberg, som Måns Larssons arvingar 1691 för 30 rd löst från Simon Pålssons
i Bävik hustru Anna Larsdotter och som var hennes fäderne och mödernejord."
1691 ht
--
" 1/6 av 1/4 i Bävik, som Lars Olofsson i Smedsby vid 1683 ht dömts att utlösas från
av Måns Börjesson och Nils Jonsson i Bävik men som dessa ej betalat. Lars behåller
själv jorden, eftersom han kan byta till sig mera jord i Bävik."
--
Nils Jonssons i Bösseviken mödernejord i Gunnerud och Björn Jonssons i Gunnerud
hustrus jord i Bävik skall mätas. Måns Börjesson, som innehar jorden i Bävik,
"har om förledit år varit tillsagd och kan dessutom vara på sin broderlott besutten".
1692 vt
--
..."Mats Jonsson i Bävik, Måns Börjesson ib, Sven Jönsson ib, Nils Jonsson ib"..
--
" 1/6 av 1/4 i Bävik, som Måns Börjesson och hans broders Nils Börjessons barns
styvfader Nils Johansson 1693 inlöst från systern resp. fastern Gertrud Börjesdotter ib för 10 rd vardera."
1693 vt
--
"Till förmyndare för sal. Lars Olofssons båda döttrar i Bävik utses deras morbroder
Måns Börjesson ib och deras broder Olof Larsson i Smedsby."
1693 ht
--
"Hans Börjesson i N. Gunnerudstorp tillätes att bortbyta till brodern Börje Börjesson
sin hustrus Karin Simonsdotters 1/8 i 1/6 av 1/4 i Bävik "men parterna, helst Hans hustrus
bröder, bör jämka sig emellan jorden i Västanå och Bävik".
1694 vt
--
"Fasta för sal. Mats Jonssons i Bävik hustru Görna Börjesdotter på 1/6 av 1/4 ib, som
Mats 1690 inbytt från Nils Nilsson i Sillegården för Görnasjord 1/10 och 1/60i Humlen"
--------
Mats Jonssons i Bävik änka Görna Börjesdotter ålägges att till soldaten
Olof Jonsson betala resterande knektlega.
1694 ht
--
"Hans Börjesson i Bävik och hans bröder Börje och Jon "som alla fått sina hustrur från Bävik",
anser att en av dem bör få bo i Bävik, eftersom Jon Jönssons dotter kommit att genom
gifte med deras broder äga deras faders jord i N. Gunnerudstorp. Trots invändningar av
Jon Jönssons söner tillåter rätten Hans Börjesson att sitta kvar på sin hustrus 1/24 i Bävik
jämte den 1/4 av 1/8 som Börje återlöst från Olof Håkansson och nu upplåtit åt honom."
1695 ht
--
"Befallningsmannen anser att eftersom profosserna Henrik Ambian och Pål Simonsson i
Bävik ej uppbär någon lön av gevaldigern bör de få hjälp till sitt uppehälle. Allmogen lovar
att "när de besökas därom ' lämna bidrag efter vars och ens råd och lägenhet."
1696 ht
--
Simon Pålssons i Bävik arvingar skall få hjälp med arvskiftet.
1697 vt
--
"Jonas Länder lagsöker Börje Börjesson i Bävik om järn som uttagits hos borgmästaren
Jon Jonsson i Filipstad och skulle ha körts till Skarpeds bruk. Börje menar sig ha blivit
påförd järn som uttagits av grannen Lars Olofsson i Ås. Käranden hänvisas till Filipstads
bergslags ting."
1697 ht
--
"Soldaten Pål Simonsson i Bävik, f. d. profoss, fälls till 40 mk smts böter för att han låtit
fången Per Persson från Långetjärn undkomma på vägen till Karlstads fängelse.
Rymlingen har ännu ej fasttagits."
1697 ht
--
Lars Simonsson i Bävik bötar för vanvördnad mot rätten.
1698 vt
--------
Om Börje Börjesson i Bävik betalar sin hustrus andel av skulderna efter hennes fader
Simon Pålsson, blir hon berättigad till sin arvslott 1/10 av 1/12 i Bävik. I annat fall behålles
denna av brodern Lars Simonsson mot att han betalar hennes del i skulderna.
--
"För betalning av "knektepengar" till sin sal. mans broder Olof Jonsson i Bävik har
Görna Börjesdotter ib nödgats skuldsätta sitt och svärmodems gemensamma bo.
Denna skuld har hennes mans syskon ingen del i, men av övriga skulder betalar de
hälften och Görna hälften."
--
"Av sal. Simon Pålssons jord i Bävik så mycket som svarar mot 33 1/2 rd vilka sonen
Lars Simonsson i Bävik betalat för sterbhusets skulder."
--
..." Bäviksborna Per Nilsson, Sven Jönsson, Olof Olofsson, Nils Jonsson och Måns Gudmundsson..."
--
"Soldaten Olof Jonsson i Bävik och brodern Nils Jonsson ib begär att deras svägerska Görna Börjesdotter, som haft fäle med deras moder, skall vara ansvarig för den andel som tillfallit modern efter deras fader, vilket rätten dock ej kan bifalla."
--
..."från sal. Jon Johanssons arvingar i Bävik Nils, Jöns, Johan, Kerstin, Anna och Gertrud
Jonsbarn för jord i Bävik..."
1699 vt
--
"1/6 av 1/3 i Stavik för Nils Jonssons arvingar. Dels har de 1664 av Jöns Håkanssons i Högberg arvingar köpt hälften för 10 rd, dels har sonen Jöns Nilsson 1699 köpt hälften av sina tremänningar Mats, Olof, Nils och Anna Jonsbarn i Bä vik för 10 rd."
1700 vt
--
"Måns Gudmundsson i Bävik bötfälls för att han knuffat sin svägerska Karin Larsdotter ib."
--------
"Soldaten Olof Jonsson i Bävik kväljer dom av 1700 5/2, i det att han åter lagsöker sin svägerska hustrun Görna Börjesdotter om arv efter fadern, Jon Nilsson ib."
--------
"1/4 av 1/8 i Bävik, varav Lars Simonsson ib dels ärvt en del, dels 1700 köpt sin syster Gertrud Simonsdotters lott av hennes man Börje Börjesson för 6 rd, dels 1700 köpt en del av samme
man för 11 rd."
--------
"1/6 av 5/6 i Bävik, sal. Jöns Jonssons ib jord, som Sven Jönsson 1700 tillbytt sig av hans
änka Elin Olofsdotter för sin hustrus jord ib"
1700 ht


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1550? Födelse omkring 1550 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län
1570? Dottern Simonsdotter föds omkring 1570 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län
1575? Dottern Simonsdotter föds omkring 1575 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län
1580? Sonen Måns Simonsson föds omkring 1580 Östra Ämtervik,Bävik,Värmlands län