Personakt

Benal Persson

Död:omkring 1665.

Barn med Ingrid Torbjörnsdotter

Barn:
Ingemar Benalsson (1640? - )
Kerstin Benalsdotter
Karin Benalsdotter

Noteringar

Barn:
Bengt Benalsson omk 1625 -1706
Ingemar Benalsson omk 1640-1715
Bengt Benalsson
Jon Benalsson
Kerstin Benalsdotter
Marit Benalsdotter
Karin Benalsdotter
--
Benal Persson i Överbyn i Fryksände sn (nu Vitsand) omtalas i domböckerna
1621–59 och sonen Bengt Benalsson 1673–90
--
Benal sannolikt en dialektal form av Bernhard, förekom i Värmland.
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Håkan, Benal, Nils och Johan i Överbyn bötar vardera 3 mk för uteblivande
i mål mot Erik i Långenäs.
1621 ht 2
--
Uppbud: 1/4 i Överbyn av Benal Persson
1631 ht 10
--
Benal i Överbyn bötfälls för uteblivande.
1639 ht 7
--
Fänriken Per Bengtsson Snickare i Rådom kärar på kvartermästaren Mårten
Höffners hustrus Karin Svensdotters vägnar till Benal Persson i Överbyn,
som i förtid tagit sin son ur tjänsten hos henne av orsak att sonen "börjat nalkas"
en piga Anna Nilsdotter i Prästbol. Benal ålägges att antingen skaffa annan
dräng i stället eller låta Karin återfå hela årslegan.
1640 ht 4
--
Per Benalsson i Överbyn och löskonan Anna Nilsdotter i Prästbol bötar
för lönskaläge 3 resp. 6 mk.
1641 vt 2
--
Benal Persson i Överbyn bötfälls för okvädingsord mot hustru Karin
Svensdotter i Prästbol. Vittnen: Olof i Gullsby och Tol i Backa. Både Karin
och Benal bötar för svordomar inför rätten.
1641 ht 2
--
Benal Persson i Överbyn lovar Nils Håkansson i Aplung att ersätta honom
med 2 1/2 skäppor råg för en oduglig kvarnsten, som Nils fader Håkan Nilsson
i Aplung köpt av Benal.
1656 vt 32
--
Benal Persson och Per Engelbrektsson har på Överbyns vägnar förlikts
med finnarna Mårten Persson och Henrik Tarfven i Mången (F) rörande myrslogar
öster om Vingälven.
1659 ht 39
--
Fasta för Bengt Benalsson i Överbyn på 1/2 åttondedel ib samt 1/2 fjärdedel av
3/8 ib. Han har ärvt en brorsdel efter sina föräldrar Benal Persson
och Ingrid Torbjörnsdotter och köpt av sin broder Jon Benalsson ib hans del
för 30 rd.
1676 vt 50
--
Uppbjudes 1. gången:
Kerstin Benalsdotters i Ånneby lott i Överbyn, som Bonde Nilsson i Rådom (F) köpt
för 16 rd.
1679 ht 39
--
Uppbjudes 1. gången:
1/32 i Överbyn, som Lars Nilsson ib köpt av Marit Benalsdotter i Utter-
byn för 11 rd och en kopparkittel.
1681 ht 59
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
Sal.hustru Karin Benaldotter i Vitsand barn, sonen Benal Olofsson sonhustrun
Marit Mickelsdotter och mågen Halsten Jönsson i Oleby, försöker på egna
och sina omyndiga systerbarns, sal. Ragvald Larssons i Utterbyn barns vägnar
att utfå sin mors arvejord i Överbyn från hennes bror sal. Bengt Benalssons barn
Bengt,Benal och Per Bengtsöner.
Dessa invänder att deras faster nämda Karin för sitt fäderne i bolbyn fått uppta
torpet Vitsand, varemot kärandena påstår att torpet upptagits för deras fars
arvslott i bolbyn.
Parterna enas slutligen om att kärandena skall få någon ängsmark i ersättning.
1706 vt 14
--
Mantal 1657 i Överbyn:
Bengt Persson (Benal)
Per Engelbrektsson


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1640? Sonen Ingemar Benalsson föds omkring 1640 Fryksände,Överbyn,Värmlands län
1665? Död omkring 1665