Personakt Antavla

Per Bondesson

Bonde,Nämdeman. Blev ca 75 år.

Far:Bonde Persson (- >1674)

Född:omkring 1647 Fryksände,Östmark,Värmlands län.
Död:1722-11-23 Fryksände,Östmark,Värmlands län. [1]

Barn med Marit Olofsdotter (1653? - 1735)

Barn:
Jöns Persson (1667 - 1737?)
Kerstin Persdotter (1679? - 1731)
Erik Persson Eurén (1682? - 1722)
Nils Persson (1692 - 1742?)

Noteringar

Barn:
Erik Persson beräknat 1666 - död 1716 i Ekshärad
Jöns Persson omkring 1667 -1745
Kerstin Persdotter beräknat 1679 -1731
Erik Persson Eurén omkring 1682 - död 1722-06-12 *
Jon Persson
Nils Persson i Åsegård
--
* Ericus Petri Eurenius död i Kristinehamn, Skolmästare i Kristinehamn
Gift med Christina Faxell Faxelia
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist:
--
Per Bondesson i Östmark ansökan om fasta på halva Arnsjön kan beviljas
först när han uppvisar överhetens tillstånd till förvärvet.
1701 vt
--
Finnen Pål Tarfven * vid Mången skall betala nämdemannen Per Bondesson
i Östmark 4,5 rd, som han uppburit för en ko. (förmodligen ej levererad)
1702 vt
* Pål Henriksson Tarfven
--
...norske finnen Karl Karlsson i Röjden , hans sal. bror Mats Karlsson...
1702 ht
--
Per Bondesson i Östmark går med på att drängarna Lars och Örjan Anderssöner
i Arnsjön samt deras syster Annika Andersdotter och hennes trolovade Olof Karlsson
för 37,5 rd avstår 172 Arnsjön, som Per fått för en fordran av deras far sal. Anders
Andersson Håtack och redan fått full lagfart på.
1702 vt 34
--
Lösfinnen Örjan Andersson har instämt nämdemannen Per Bondesson i Östmark
om återlösen av 1/2 Arnsjön enligt förlikning 1702. Per vänder bl a att han ej erhållit
lösen inom avtalad tid. Örjan uppger att hans systers fästman Mats Karlsson
(Olof? se ovan), som varit hos Per och velat betala men i danska mynt, ej haft
fullt belopp, så att han tvingats att söka låna på annat håll. Han har sedan dött,
varpå släkten från Norge tagit hand om pengarna. Käromålet ogillad, eftersom
Per har full lagfart på hemmansdelen.
1703 vt
--
Per Bondesson i Östmark och hans bror Nils Bondesson i Millmark begär utredning
hurvida deras sal. mors jord i Osebol kan vara mer värd än den lott hon fått i vederlag
av sal. Maggeli Persdotter i Gunnsjögården.
1703 ht
--
Olof och Rangvald Nilsson i långerud samt Nils och Engelbrekt Nilssöner i Östmark
uteblir i mål mot Per Bondesson i Östmark om insläppande av ston på betesmarken.
1704 vt
--
1/2 Arnsjön, som finnen Mats Karian köpt 1705 av Per Bondesson i Östmark för 60 rd.
För fasta sökes K. M:ts tillstånd.
1707 vt
--
Nämdemannen Per Bondesson i Östmark och hans syskon överenskommer med
Lars Jonsson i Gunnsjögården och hans syskon om den lott i Vadje som de senare
ärvt efter Maggeli Persdotter, att de förra får bruka den tills vidare och får om Lars
ej själv behöver jorden köpa eller tillbyta sig den.
1708 ht 25
--
Björ Ivarsson i Östmark bötar för "kläderef och slag" mot Gertrud Engelbrektsdotter
Han påstaår att hennes man Nils Jonsson slagit hö på Björs äng.
1708 ht 54
--
Erik Engelbreksson i Östmark bötar 1 d smt för utevaro i mål mot Per Bondesson
i Östmark angående slagsmål.
1710 ht 22
--
Erik Engelbreksson i Östmark bötfälls dels för att han slagit grannen
Per Bondesson över armen med en yxa, dels för att sönderslagit Pers plog.
1710 ht 73
--
Per Bondesson i Östmark har instämt grannen Erik Engelbreksson för att denne
slagit hö på en vall tillhörande Knölfjärdingen. Erik har uteblivit men döms
att betala ersättning för höet.
1711 ht 93
--
I stället för Per Bondesson i Östmark, som vid förra tinget begärt sitt avsked,
intages Olof Arvidsson i Bergsäng i nämden.
1713 vt 1
--
Per Bondesson i Östmark har varit utsatt för eldsvåda och förlorat såväl
mangård som uthus till ett sammanlagt värde av 298 d smt.
1715 ht 148
--
Sal. Anders Olofssons arvingar i Långerud Mårten,Lisken och Kerstin Andersbarn
förnekar på egna och sina frånvarnade eller avlidna syskons vägnar, att de satt
sina namn under det köpebrev av år 1695 som Per Bondesson i Östmark uppvisat
och därefter fått uppbud på och fasta 1697 (ht 7). De påstår att han endast fått
bruka ängen för räntan på de 60 rd som deras far lånat och som de återbetalat.
Fastän rätten finner köpebrevet tvivelaktigt och fastän Per misstänks ha förmått
de instämda vittnena att utebli, kan rätten dock ej fråndöma honom ängen, som
han fått fasta på för längesedan.
1717 vt 13
--
Per Bondesson i Östmark har åter varit utsatt för eldsvåda och har nu förlorat
17 byggnader, nämigen 2 inredda stugor, 2 klädbodar, 1 loge, 2 lador, 1 fähus,
1 stall, 1 vedsjul, 3 spannmålsbodar, 1 ria, 1 gethus, 1 fårhus och 1 svinhus,
allt värderat till minst 311 d smt.
1719 ht 174
--
Finnen Johan Olofsson Håtack i Kymmen försöker börda Arnsjön från dess åbor
Anders Andersson och Mats Olofsson Kargens arvingar, eftersom detta hemman
tidigare tillhört Johans farfar Anders Andersson Hattak
Det framkommer doch att Anders Hattak skuldsatt hemmanet över dess värde,
varefter kreditorerna Per Bondesson i Östmark och Per Nilsson i Sörmark fått
fasta på Arnsjön 1704 (vt 47 och 48), hälften vardera.
Dessa har senare sålt hemmanet till Anders Andersson och Mats Kargens
arvingar. Johans bördesanspråk ogillas.
1725 ht 38

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist:
--
Örjan Larsson i Rattsjöberg får ersättning av åborna i Östmark, med undantag
av Per Bondesson och Nils Persson, för skada deras hästar gjort i hans rågbråte.
-
1/24 i Östmark, som Olof Ivarsson ib 1699 köpt av sin broder Jon Ivarsson för 32 rd.
-
1/2 Arnsjön, som nämndemannen Per Bondesson i Östmark uppbjuder
för fordran hos finnen sal. Anders Andersson Håtack på 23 1/2 rd, en ko om
3 rd, råg för 2 d smt och i knektlega 7 rd.
1699 vt
--
Fasta för nämndemannen Per Bondesson i Östmark på Hästenäsängen ib,
som han 1695 återlöst från Anders Olofssons i Långerud barn Jon, Olof och
Mårten Anderssöner för 27 rd 16 öre smt.
1697 ht
--
Finnen Mats Persson vid Arnsjön erkänner att hans boskap gjort skada på
nämndemannen Per Bondessons sädesåker. Skadan skall värderas.
1695 vt
--
..."åborna i Östmark Per Bondesson, Ivar Björnsson, Jon Klemetsson, Nils Nilsson,
Anders Olofsson, Erik Engelbrektsson, Olof Ivarsson, Halsten Klemetsson, Olof Jönsson
och Nils Persson ..."
1690 vt
--
Finnen Örjan Larsson vid Runnsjön och husfinnen Josef Josefsson i Vittjärn
erkänner att de för 4 å 5 år sedan stulit fisknät från Per Bondesson i Östmark,
för vilket de bötfälls. En stöld vid samma tid i Halsten Klemetssons i
Östmark båthus nekar de dock till.
1688 ht
--
Anders Olofsson i Långerud intygar att sal. Per Björnsson i Östmark på
sitt yttersta sagt sig ha lämnat sin broder Jon Björnsson i Persby 15 1/3 rd för
dennes jord i Östmark. Per Bondesson vill nu på sina styvbarns vägnar tillträ-
da jorden, vilket dock bestrides av Jons barn. Rätten beslutar att eftersom
inget säkert köp kan bevisas skall pengarna återbetalas. Dessutom skall sal.
Björn Nilssons arvingar sammanträda för att skifta arvet i Östmark, Bergsäng,
Bada och Puranstorp.
1688 ht
--
Per Bondesson i Östmark påstår på sina styvbarns, sal. Per Björnssons
barns, vägnar att deras fader lämnat sin broder Jon Björnsson i Persby 15 1/3
rd för hans lott i Östmark, varemot Jon Björnssons änka Kerstin Eriksdotter i
Persby bevisar att hennes man endast lånat summan av Per Björnsson och att
en del återbetalats. Per Bondesson menar att denna återbetalning avsett en
skuld till Jons fader Björn Nilsson. Rätten anser att saken bör vila tills Jons
barn blir vuxna och bättre bevis framkommit.
1688 vt
--
Göran Göransson i Gransjön kan ej fordra betalning av Per Bondesson i
Östmark för den oxe som Per skulle köpa av Göran men som bortstulits innan
den levererats.
1679 ht
--
Man skall utreda hur stor Per Bondessons mödernejord i Överbyn är.
1678 ht
--
Intygas att Killingerud, Vittjärn, Gransjön, Vasserud, Östmark, Millmark,
N. Lekvattnet, Gräsmarken och Hensgårdstorp 1676 och 1677 svårt skövlats
av fienden från Norge. Rådom, Västanvik och Runnsjön har mist tillsammans
åtta hästar och en ko, och i Långenäs har man förlorat tre hästar.
Det anmärkes att bönderna i Fryksände och Gräsmark ensamma håller
vakt vid gränsen utan bistånd av Sunne, Emtervik och Lysvik.
1678 vt
--
Britta Eriksdotter på Treskogs ägor har instämt Per Bondesson, Jon Jönsson,
Nils Jönsson och Nils Nilsson i Östmark samt Jöns Olofsson i Långerud,
vilka på en tur till Norge på jakt efter några hästar som fienden fråntagit dem
råkat skjuta hennes man finnen Anders Andersson till döds.
De går ed på att de trott mannen vara "af fiendens hop" och den som stulit
deras hästar, och styrker sin ed med laggärdsmännen Jon Nilsson i Rådom,
Halsten Eriksson i Fensbol, Olof Larsson, Halsten Jonsson och Olof Olofsson
i Millmark, Jöns och Olof Perssöner i Vadje, Jon Björnsson i Bada och
Jon Olofsson ib, Lars Halvardsson i Kalkerad, Staffan Sigfridsson Kesen i
Gransjön och Mats Matsson i Gunnsjögården.
Rätten utdömer för vådadråp 40 mk till målsäganden.
1677 ht
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1647? Födelse omkring 1647 Fryksände,Östmark,Värmlands län
1651? Brodern Nils Bondesson föds omkring 1651 Fryksände,Östmark,Värmlands län
1653? Partnern Marit Olofsdotter föds omkring 1653 Fryksände,Värmlands län
1654? Systern Marit Bondesdotter föds omkring 1654 Fryksände,Östmark,Värmlands län
1667 Sonen Jöns Persson föds 1667 Fryksände,Östmark,Värmlands län
>1674 Fadern Bonde Persson dör efter 1674 Fryksände,Östmark,Värmlands län
1679? Dottern Kerstin Persdotter föds omkring 1679 Fryksände,Östmark,Värmlands län
1682? Sonen Erik Persson Eurén föds omkring 1682
1692 Sonen Nils Persson föds 1692 Fryksände,Östmark,Värmlands län
1711 Brodern Nils Bondesson dör 1711-03-12 Fryksände,Millmark,Värmlands län [2]
1722 Sonen Erik Persson Eurén dör 1722-06-12 Kristinehamn,Värmlands län
1722 Död 1722-11-23 Fryksände,Östmark,Värmlands län [1]

Källor

[1]Fryksände CI:1 (1707-1732) Bild 178 / sid 349
  
[2]http://www.ostra-amtervik.se/hbf/historia/kyrkbokomantal/kyrkbok.htm