Personakt

Per


Barn med ?

Barn:
Elof Persson

Noteringar

Finns på Gjutaregården 1609 och 1610
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700" av
Gunnar Almqvist
--
Uppbud:1/2 Gjutaregården av Per Olofsson ib. 3 g.
1631 ht 10
--
Uppbud: 1/2 Gjutaregården, som Per Olofsson köpt av Sven i Bogerud för
4 fat och 200 järn, av Anders i Skym näs (Älvdalen) för
600 och 1 pund och av Ivar i Strandvik för 600.... 3 g.
1637 vt 15
--
Per Olofsson i Gjutaregården beskyller Nils Andersson i Skogsberg för
stöld av en aln grönt engelskt kläde. Nils nekar till stölden och påstår att han
köpt tyget i Filipstad. Målet uppskjutes.
1642 vt 15
--
Klemet Månsson i Björke är skyldig Per Olofsson i Gjutaregården 300
järn för arbete.
1642 vt 19
--
Per Olofsson i Gjutaregården har angivit Nils Andersson i Skogsberg för
stöld av ett klädesstycke. Nils bevisar med vittnesmål av Nils Persson i Krakerud
(Nyed) och Karin Eriksdotter i Gunnerud (ÖE) att han köpt ett sådant
i Filipstad, varför han frikännes. Per bötfälls däremot för beskyllningen.
1643 vt 4
--
Per Olofsson i Gjutaregården har dödat 6 björnungar och 1 varg.
1651 vt 35
--
Per Olofsson i Gjutaregården förbjudes att sätta sin dotter på Arnebytorp,
eftersom detta redan har tvenne åbor, Sara Eliedotter och Per Persson.
1652 vt 5
--
Intygas att Elof Larsson och Olof Larsson i Prästbol (ÖE) fått sina gårdar
ödelagda av eldsvåda. På samma sätt har Per Olofsson i Gjutaregården förlorat
stuga och uthus.
1653 ht 16
--
Per Olofsson i Gjutaregården och hans hustru Kerstin Jonsdotter testamenterar
för skötsel 1/3 av de 3/4 ib de äger till dottern Ingiel Persdotter och
hennes man Håkan Torbjörnsson (står Torstensson, men Larsson i renov.
domb.). Håkan och hans hustru får ändå behålla arvsrätten i övriga 2/3 till-
sammans med hennes tre bröder och systern.
1661 vt 34
--
Nils Persson i Karsbol och Olof Persson i Gjutaregården tvistar om fiske.
Den senare bötfälls för skällsord.
1663 vt 17
--
Per Olofsson i Gjutaregården skall betala Bengt Jonsson och hans syskon
i N. Borgeby 12 rd till de 36 d smt som de tidigare uppburit för 1/8 i N. Borgeby,
och därmed förblir han vid fastebrevet av 1657 11/5.
1663 vt 49
--
Per Olofsson i Gjutaregården, som haft att fordra 10 1/2 rd av Lars Larsson i
Björke, hade kallats när denne skulle avrättas men ej infunnit sig. Eftersom
Lars alltid förnekat skulden, fråndömes hans änka Dordi Kaspersdotter
och barnen allt ansvar därför.
1663 ht 32
--
Nils Persson i Gjutaregården och änkan Kerstin Andersdotter i Askerud
bötar 40 resp. 20 mk för lönskaläge, varjämte Nils skall betala henne 80 mk
till morgongåva.
1664 vt 3
--
Per Olofsson och Kerstin Jonsdotter i Gjutaregården, vilka äger 3/4 ib,
lämnar brukningen därav till sonen Olof Persson och tillerkänner honom 1/3
av jorden för skötsel till dödedagar. Det övriga går samtliga barn till arvs.
1664 vt 40
--
Nils Håkansson i Borgeby och Elin Håkansdotter i Esbjörke kräver ersättning
för jord i N. Borgeby. Per Olofsson i Gjutaregården har köpt hälften för 36 rd,
varav 18 d smt återstår. I den övriga 1/4-en äger Simon i Gersbyn 27 daler,
biskopen Sven Camén 15 daler och Bengt Jonsson i Borgeby
5 d 20 öre. Resten, 6 d 12 öre, bör Nils och Elin utkräva av jordens innehavare.
1664 vt 51
--
Hans i Pålsby ålägges förbjuda Per d. ä. i Gjutaregården att bortföra foder
från den åker i Tjustersby som han fråntagit Lars Jonsson ib, "innan de stått
varandra till muns".
1665 ht 46
--
Pantkarlen Hans i Pålsby beordras att för Sone Hansson i Borgeby uttaga
hos Olof Perssons i Gjutaregården arvingar betalning för en tunna salt som
Olof erhållit av Sone. Denne har bevisat att han ensam betalat för saltet till
Gustaf Börjesson.
1665 ht 47
--
Nils Persson i Björserud bötar 3 mk för utevaro mot Per Olofsson i Gjutaregården
i mål om förlupen tjänst.
1667 ht 48
--
Per Olofsson i Gjutaregården och hans hustru Kerstin Jonsdotter testamenterar
för skötsel 1/3 av den 1/4 ib de äger till sin måg Håkan Torbjörnsson och dottern
Ingiel Persdotter.
1668 vt 34
--
Beviljas skifte mellan Per Olofsson d. ä. och Per Olofsson d. y. i Gjutaregården.
1668 vt 55
--
Per Olofsson i Gjutaregården har för 50 rd sålt till Håkan Månsson
1/6 i N. Arneby, som han dels ärvt genom sin hustru, dels inlöst från hennes
syskon.
1671 vt 41
--
Nämnden skall skifta i åker och äng mellan Per Olofsson d. y. och Per
Olofsson d. ä. i Gjutaregården.
1672 ht 47
--
Olof Persson i Gjutaregården utses till förmyndare för sin systers Ingiel
Persdotters barn.
1675 ht 16
--
Sal. Per Olofssons mag Håkan Torbjörnsson har förlikts med sin sal. hustrus
Ingiel Persdotters syskon Ingeborg Persdotter i Ulvsby, Olof Persson i Gjutaregården,
Nils Persson i N. Borgeby och med Jöns Jonsson i Mårbacka, den
sistnämnde ombud för sal. Esbjörn Perssons barn Karin, Ingiel, Ingeborg och
Kerstin, angående den jord 1/4 i Gjutaregården som Per Olofsson 1668 (vt nr 34)
testamenterat till Håkan och som denne nu låter gå till skifte mellan
Per Olofssons barn mot att han får behålla viss del av lösöret.
1675 ht 48
--
Nils Persson i Gjutaregården har att fordra 22 rd av sin svägerska Gertrud
Olofsdotter ib på knektlega som hennes man, Nils broder Esbjörn, lovat att
betala. Pengarna tas av lösöret eller eventuellt av Esbjörns arvejord antingen i
N. Borgeby, Tjustersby, Hälserud (står Elserud) eller N. Såneby.
1676 vt 42
--
Uppbjudes 1. gången:
-
1/6 i N. Borgeby, som hustrun Ingeborg Persdotter i Ulvsby tillbytt sig
av Nils Perssons hustru Böritta Svensdotter i Gjutaregården för sin jord 1/12 i
Gjutaregården samt 30 rd mellangift.
1677 ht 59
--
Nils Persson i Gjutaregården är skyldig änkan Karin Svensdotter i Ivarsbjörke
4 rd på ett hästköp.
1679 vt 27
--
Nils Persson i Gjutaregården har tillbytt sig av sin svåger Jöns Svensson i
Ulvsby hans hustrus arvejord 1/12 i Gjutaregården jämte mellangift 30 rd och
lämnat i stället sin hustrus arvejord 1/6 i N. Borgeby.
1680 vt 41
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse