Personakt Antavla

Johan Nilsson

Far:Nils Johansson
Mor:Jönsdotter

Död:1707-05-23 Västra Ämtervik,Bråten,Värmlands län. [1]

Barn med Karin Andersdotter

Barn:
Gertrud Johansdotter (1694 - 1756)

Noteringar

Barn:
Bonde Johansson omk 1679
Gertrud Johansdotter 1694-06-16
Britta Johansdotter
Olof Johansson
Anders Johansson
Nils Johansson

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700.
Gunnar Almqvist
--
Fasta för Bonde Nilssons arvingar samt Pål Nilsson och Johan Nilsson på
hemmanet Bråten.
1700 ht 63
--
1/3 av Bråten (VE), varav Pål Nilsson och hans farbrors Jöns Pålssons
arvingar
1/ 1698 köpt av sina syskonebarn Erik Olofsson i Svenneby, Karin
Olofsdotter i Grinnemo, Nils Halstensson i Torsby, Jöns Jonsson i Kollerud
och Jöns Torstensson i Uddheden 1/3 av deras moders Ingeborg Jönsdotters
lott 1/21 i Bråten för 12 2/3 rd och 8 öre smt,
2/ 1698 köpt av hennes syster Marit Jönsdotter 1/3 av hennes lott (1/21 i Bråten)
för 8 rd, 3/ tillsammans ärvt 2/7 av 1/3 i Bråten.
1698 vt 134
--
1/3 av Bråten, varav Bonde Nilssons arvingar ib
1/ 1698 köpt 1/3 av sin farfars systers Ingeborg Jönsdotters lott (1/21 i Bråten)
för 12 2/3 rd,
2/ 1698 löst 1/3 av hennes systers Marit Jönsdotters lott för 8 rd,
3/ ärvt efter sin fader Bonde Nilsson 1/7 av 1/3 ib. Med förbehåll av 1/7 i 1/3 ib
som tillhör deras fastrar Ingeborg och Karin Nilsdöttrar.
1698 vt 135
--
1/3 av Bråten, varav Johan Nilsson ib
1/ 1698 inbytt 1/7 ib från Sven Johansson i Hemgård för sin hustrus Karin
Andersdotters jord i Kisterud och mellangift 18 1/2 rd,
2/ 1698 köpt av sin mosters Ingeborg Jönsdotters barn Erik Olofsson i Svenneby,
Karin Olofsdotter i Grinnemo, Nils Halstensson i Torsby, Jöns Jonsson i Kollerud och
Jöns Torstensson i Uddheden 1/3 av hennes lott för 12 1/2 rd och 9 öre smt,
3/ 1698 löst 1/3 av sin mosters Marit Jönsdotters lott för 8 rd och
4/ tillsammans med syskonen ärvt 1/7 ib,vilkas rätt förbehålles dem.
1698 vt 136
--
Synprotokoll 1686
.."samt Bonde och Johan Nilssöner och Nils Pålsson i Bråten"..
--
Fasta för profossen Simon Pålsson i Bävik på 2/3 av 1/4 ib, varav han
löst 1/8 av Sven Sonesson ib för 42 rd, av vilka 40 rd är hans hustrus jordpengar
från Högberg. Det övriga är hans mödernejord, som han får behålla mot att fädernet
går till brodern Jöns Pålsson i Väsby.
1684 vt 87
--
Nils Jönsson d. y. i Väsby (VE) avstår från lösen, varom han uppgjort
med Ingeborg Jönsdotter. Grannarna tillätes att vid nästa ting betala samma
summa till Gertrud Jönsdotter.
1668 ht 21
--
Nils Håkansson, Nils Larsson, Olof Persson och Jöns Håkansson för Aplung och
Sven Björsson, Nils Jönsson, Nils Pålsson, Jöns Pålsson och Jöns Olofsson för Väsby
har överenskommit, att Väsby skall få bruka 1/3.
1666 ht 34
--
Förlikning har ingåtts mellan sal. Jöns Nilssons, Olof Stenssons och hustrun Börit
Bondesdotters barn och arvingar. Den förra kullen, Jöns barn Marit, Gertrud, Ingeborg
(och Karin) samt barnbarnen, sal. Påls och Nils barn,skall äga Väsby.
Detta för att Olof Stensson löst från sina styvbarn deras möderne i Västegård för sina
jordpengar 16 rd från Väsby och för att Olofs barn löst från sina halvsyskon, Jöns barn,
deras möderne i Västegård för sitt möderne i Väsby jämte 4 rd.
1664 vt 28
--
I Mantal, Bråten 1695:
Johan Nilsson
Bonde Nilsson
Olof NN dräng
Pål Nilsson
Nils NN dräng


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1694 Dottern Gertrud Johansdotter föds 1694-06-16 Västra Ämtervik,Bråten,Värmlands län [1]
1707 Död 1707-05-23 Västra Ämtervik,Bråten,Värmlands län [1]

Källor

[1]Värmlands kyrkboksregister 3