Personakt

Olof


Barn med ?

Barn:
Börit Olofsdotter

Noteringar

Barn:
Börit Olofsdotter
Lars Olofsson son Olof Larsson
Ingeborg Olofsdotter
--
Per Månsson i Skäggegård kräver del i arv efter hustruns moster Ingeborg
Olofsdotter ib, vilket är 1/3 av 1/4 i 1/2 Skäggegård. Olof Larsson har då arvet
för tjugoåtta år sedan utföll fått brorsdelen därav, el. 2/3. Han visar nu
att Ingeborg testamenterat all sin egendom till sin broder Lars Olofsson (Olofs
fader) för skötsel och att systern Börit Olofsdotter (Pers svärmor) fått del i
lösöret efter Ingeborg. Målet uppskjutes för hörande av vittnet Jöns Nilsson i
Bada.
1692 vt 2
--