Personakt

Nils


Barn med ?

Barn:
Jöns Nilsson

Noteringar

"Sammandrag av fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Fasta för Nils Jönsson i Bada på 1/8 ib. Han har köpt
1/ av Marit i Bada hennes del för en stut,
2/ av Ingemar i Gullsby (S) hans del för en oxe och 3 rd,
3/ av Kerstins barn i Hastersby hennes del för 6 d smt,
4/ av sina syskon Bengt i Gällserud, Kerstin och Marit i Myringbyn och Kerstin i
Bada deras del för 7 rd, vilket allt fallit hans enda barn Nils Nilsson till arvs och
"med hans hustrus Marit Persdotters arvslott gör 1/8 i Bada".
1651 vt 16
--
..."Per Persson, Nils Nilsson, Torsten Jonsson, Jon Pålsson och Torbjörn Olofsson i
Bada"...
1654 vt 15
--
Torsten Jonsson, Måns Torbjörnsson, Olof Torbjörnsson och Jon Olofsson i Bada
1654 vt 17
--
Rätten tillåter Badas jordägare Jon Björnsson, Jöns Nilsson, Jon Olofsson, Per Olofsson,
Per Håkansson, Jonas Månsson, Pål Persson, Nils Jonsson
och Erik Zakrisson att från kyrkoherden Erik Frykman återlösa ett skogsområde,
som för trettio år sedan för 26 rd sålts till superintendenten Sven Camén
till hjälp åt den hammar han där anlagt.
1690 vt 35
--