Personakt

Nils


Barn med ?

Barn:
Brita Nilsdotter

Noteringar

Barn:
Per Nilsson
Karin Nilsdotter
Brita Nilsdotter
Arvid Nilsson
Jöns Nilsson
Dordi Nilsdotter
Salomon Nilsson
--
Jöns Nilssons hustru Brita i Ransby har betalat till Arvid Nilsson 2 oxar, 1 pund "rya"
och 600 järn på hans hemman och till Jöns Nilsson, Per Nilsson, Salomon Nilsson,
Dordi och Karin Nilsdöttrar en oxe, 1200 järn och 2 mk på Ransby.
Fryksdals hd domb 1, 1603/7