Personakt Antavla

Klemet Jönsson

Far:Jöns
Mor:Karin Klemetsdotter

Död:Fryksände,Vadje,Värmlands län.

Barn med Valborg Persdotter

Barn:
Erik Klemetsson (1660? - 1726)

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals Härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
"..Klemet Jönsson fått betalt därför, vilket dock förnekas av den sistnämndes son
Erik Klemetsson..."
1687 vt
--
Vadjes ägare Klemet Jönsson, Klemet Eskilsson, Jöns Persson, Jöns Bondesson,
Halsten Eriksson, Lars Jonsson, Torbjörn Eskilsson, Eskil Persson, Johan Nilsson,
Tomas Tomasson, Torgel Olofsson och änkan Marit Larsdotter åtalar finnarna i Mången
på Vadjes ägor Mårten Persson och Pål Henriksson för åverkan över rået mot bolbyn.
Parterna ingår förlikning.
1682 ht
--
Jöns Persson och Klemet Jönsson i Vadje har bestulits av pigan Valborg
Torgelsdotter ib. Hon beskyller grannhustrun Kerstin Matsdotter för att ha
varit med om stölden, men rätten dömer Valborg ensam till 6 d smts böter,
för vilka hon sliter ris vid tingsstugudörren.
1674 ht
--
Gode män har sämjat arvingarna efter Per Olofsson i Vadjetorp och hans
hustru Lucia Eriksdotter i tvist om arvet, 1/7 i Önnerud, som är Lucias fäderne,
Vadjetorp, som Per och Lucia köpt, 1/4 av 1/6 i Vadje, som Per ärvt efter
sin fader Olof Toresson, samt 1/4 av 2/3 i en annan 1/6 i Vadje, som är köpejord.
Erik Perssons dotter Gertrud och Knut Perssons son Per behåller Vadjetorp,
under det att Valborg och Ingeborg Persdöttrar får Vadje- och Önnerudsarvet.
Dock skall modern Lucia Eriksdotter till sin död äga 1/3 i Vadjetorp och få hjälp
där av magen Klemet Jönsson.
1670 ht
--
Klemet och Per Persson i Vadje avstår till Bonde Persson ib en skäppa råg
för sin vålbränning i samhävden.
1669 ht
--
1/5 av 1/4 i Vadje av Per Eskilsson.
1667 ht
--
Knut Segolsson i Vadje får för 4 rd återlösa från Karin Larsdotter en åkerteg som
tillhör hans hustru Börit Larsdotter.
1667 vt
--
Hustrun Karin Larsdotter i Vadje beskyller gamla pigan Gertrud Håkansdotter ib för att
ha genom trolldom förgjort hennes kalv. Gertrud å sin sida anklagar Karin för att ha medelst
snufftobak förgjort Gertruds fader. Ingendera har bevis att framlägga, varför de bötar 40 mk vardera.

Samma hustru Karin Larsdotters ko har stångat ihjäl en ko, tillhörande
Per Eskilsson i Vadje, värderad till 3 rd. Karin ålägges att ersätta skadan till 1/4, med 4 1/2 mk.
1665 ht
--
Avräkning skall ske mellan Klemet Jönsson och Karin Larsdotter i Vadje.
De äger tillsammans 1/6 ib, varav tillkommmer honom 2/3 och henne 1/3,
men Karin anser att hennes del är alltför liten.
1665 vt
--
Olof Toresson i Långerud ägde 1/6 i Vadje (värde 66 1/3 rd) och 1/2
Vadjetorp (50 rd) samt med sin hustru Valborg Knutsdotter 1/10 i Östmark,
för vilken sistnämnda lott de upptagit torpet Långerud (100 rd), vari sonen
Anders ensam äger hälften. Denne behåller Långerud, och hans bröder Per,
Jon, Knut, Börje och Tore delar lotterna i Vadje och Vadjetorp samt tar lösen
för sina andelar i 1/2 Långerud. Arvet efter fadern blir alltså 27 rd 34 1/2 öre
smt på var och en. Anders har redan börjat betala Jons barn, och Per Olofs-
son har betalt en del till fadern, vilket räknas honom till godo.
1658 ht
--
Bonde Persson i Vadje uteblir i mål mot Klemet Jönsson ib angående en
legopojke.
1655 vt
--
Fasta för Per Olofsson i Vadje på 1/4 ib. Han har av Lars Toresson ib
med barnen Karins och Sigrids samtycke köpt hans arvejord 1/8 ib för 74 rd,
varav han betalat Sigrid 8 rd och 3 1/2 pund koppar för vad hon hade att
fordra av sin fader, och Karin 2 rd. Per uppger att Bonde Nilsson i Rådom
härvid utlagt 20 rd, varför denne äger 1/4 av 1/8-en. Furiren Anders Pålsson
i Gällserud, Lars mag, godkänner såväl lagfarten på 1/8 för Per som det köp
denne gjort med Tore Olofsson i Askerud om hans del 1/8 i Vadje för 11 rd,
1/2 tunna sill och 1/4 tunna råg.
1653 vt
--
Mantal i Vadje 1676:
Klemet
Jöns Persson
Per Eskilsson
Jöns Bondesson
Johan Nilsson
Jon Klemetsson
Torkel (fattig)
Olof Persson
Torbjörn Eskilsson
--
1665:
Per Eskilsson Livstids frihet
Klemet Jönsson
Jon Knutsson
Klemet Eskilsson
Jöns Bondesson dräng
Jöns Persson dräng
Olof Persson
--
1641:
Lars Halvardsson
Bonde Persson
Håkan Persson
Lars Toresson - gammal


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1660? Sonen Erik Klemetsson föds omkring 1660 Fryksände,Vadje,Värmlands län
1726 Sonen Erik Klemetsson dör 1726-02-17 Fryksände,Vadje,Värmlands län [1]

Källor

[1]http://www.ostra-amtervik.se/hbf/historia/kyrkbokomantal/kyrkbok.htm