Personakt

Per


Barn med ?

Barn:
Olof Persson
Jon Persson

Noteringar

Barn:
Halvard Persson
Olof Persson
Lars Persson
Jon Persson i Portnär
Ingiel Persdotter i Berg
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist.
--
Halvard Persson, Jöns Arvidsson, Lars Larsson och Per Nilsson i Trötvik
skall få hjälp med gränsen som delar hemmanet mitt i tu.
1693 vt 56
--
Fasta för Halvard Persson i Trötvik på 1/4 ib, varav 2/5 lösts från styvsvärfadern
Per Jonsson för 20 rd till honom och 8 rd till hans son Jon Persson
samt 4 1/2 rd till dennes syster Ingiel Persdotter. Övriga 3/5 i 1/4-en tillhör
hans svärmor Kerstin Nilsdotter.
1692 vt 9
--
Halvard Persson i Trötvik ersattes av grannarna Jöns Arvidsson och Lars
Persson för att han upplåtit tomt till knektboställe åt soldaten Ingemar Sonesson.
1692 vt 21
--
Fasta för Halvard Persson i Trötvik på 1/4 ib, varav han 1686 köpt 2,3
av sin sal. fader Per Jonsson "i samma 1/2 fjärding" för 20 rd. Dessutom har
han 1689 löst av brodern Jon Persson i Portnär hans lott för 8 rd och av
systern Ingiel Persdotter i Berg hennes mödernelott för 4 1/2 rd
1691 ht 21
--
Gräsmarkshemmanen Trötvik genom Lars och Halvard Perssöner
1691 ht 46
--
Halvard Persson i Trötvik skall få nytt exemplar av ett år 1636 för hans
svärmors moder Ingeborg Arvidsdotter utgivet fastebrev på 1/4 ib.
1688 ht 35
--
2/5 av 1/8 i Trötvik, som Halvard Persson ib 1686 för 20 rd löst från sin
styvsvärfader sal. Per Jonsson ib, vilken fått fasta på lotten 1685 (ht nr 27).
Pers son Jon Persson i Portnär har försökt bördlösa jorden, som dock ansetts
för liten.
Av 1/8-en är 2/5 Halvards svärmors Kerstin Nilsdotters arvejord och
övriga 3/5 har hon och Per Jonsson inlöst, av vilka 1/5 fallit på Kerstin och
2/5 på Per. Hon äger således 3/5 av 1/8-en och hennes sal. man de 2/5 som
nu uppbjudes.
Halvard skall utöver nämnda 20 rd betala till Jon 8 rd, eftersom han gett hans
syster Ingiel Persdotter 4 rd.
1688 ht 81
--
Uppbjudes 1. gången:
1/5 av 1/8 i Trötvik, som Per Jonsson ib dels köpt av Ingeborg i S. Bråne
för 15 1/2 rd, dels tillsammans med sin hustru Kerstin Nilsdotter fått i testamente
av Göri Nilsdotter.
1682 vt 76
Gifte norske mannen Velam Larsson i Kärr och ogifta Ingel Persdotter i
Trötvik bötar 80 resp. 40 d smt för enfalt hor. För böterna löper Velam sex
gånger gatlopp och Ingel sliter ris vid tingsstugudörren.
1677 vt 7
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse