Personakt Antavla

Per Hansson

Bonde Nämdeman.

Far:Hans Persson
Mor:Karin Jonsdotter

Född:Norrala,Remsta 2,Gävleborgs län. [1]
Död:1652. [1]

Äktenskap med Okänd

Vigsel:omkring 1611. [1]Han gifte sig troligen 1611:
I hjonelagslängden för 1610 upptas han som ogift bonde ["Peder Hanss alleen", 4 mark, Hh 16 10:13:3] men 1611 som gift.
 

Barn:
Margareta Persdotter (- 1676?)

Barn med ?

Barn:
Karin Persdotter (1614 - )

Noteringar

Barn:
Karin Persdotter f. enligt beräkning 1614
Margareta (Märit) Persdotter d. omkring 1676
--
Märit Persdotter född i Remsta nr 2, död där ca 1676. Dödsåret utgår från att testamente
efter henne inlämnades till kyrkan räkenskapsåret 1676-77
[Norrala kyrkoräkenskaper LI:1].
Gift med Jon Persson, bonde på hemmanet om 12 öresland och 6 penningland
[jordebok Norrland, Kammararkivet (KA)], kyrkvärd och nämndeman.
Han omnämns som bosatt på hemmanet ännu 1695 [Ren dmb 1695, Gävleborg, RA]. Begravningsnotisen för honom lyder:
"1698. Dominica 21. post Trinit. jordades Jon Person, hwilken warit Een Gudfruchtig och
rättrådig man. En god tijd ståndit Kyrkiowärdsämbetet för, så wäl som länge warit Tålffman.
Hans graaf är wäster om Kyrkiogafwelen gården tilhörig. Åldren war 83. åhr." [C:1, f.38r]
----------------------------------------
Karin Persdotter
: Gift med bonden Olof Persson i Sund nr 2. Begravningsnotisen för henne lyder:
"1692. Dom 2. Adventus (4 december), jordades H. Karin, Sal. Oluf Perssons Effterlåtna,
hwilken har lefwat gudeligen och Fördt et stilla lefwerne. Hennes ålder war 78. åhr. införd i
lägerstaden som gården tilhörer." [C:1, f. 62r]
Vid tinget den 29 oktober 1660: “Dato tedde för Rätten Oluf Persson i Sundh frijwilligdt tillstodh
och bekände hafua Vplåtit och Såldt sin Swåger Joen Persson i Remstadh sin Hustros Huuss
och Jordh liggiandes i bem:te Remstadh som ärh 20 måhl 12 1/2 Stump, och
derföre Vpburit __120 D. 16 öre och för Huussen 52 dalr i Koppermyntt rächnadt, som wijdare
dess Vthrächningh af den 18 Maij 1656 Vthwijser (---)”
[ren dmb Gävleborg:10, f. 176v-177r, RA].
Det är kanske någon av dessa två som avses när det 1646 uppges att korpralen Olof Jönsson
i Källene fått böta för läppegäld till Per Hanssons dotter i Remsta.
[Dmb 1646, ting den 11 maj, f. 144r, HLA]
----------------------------------------
Urban Sikeborg
----------------------------------------
Per Hansson är mormors mormors mormors morfars mormors far till Kenneth Alexis Bergman.
----------------------------------------
Nämns tidigast som bonde på Remsta nr 2 från 1604 [tiondelängd i Hh 1604:11, KA], till och
med 1648 [mantalslängd Hudiksvalls län, KA]. Han gifte sig troligen 1611: I hjonelagslängden
för 1610 upptas han som ogift bonde [“Peder Hanss alleen”, 4 mark, Hh 1610:13:3] men 1611
som gift [d:o 1611].
----------------------------------------
1623 kärar Erik Källbjörnsson i Ale (nr 2) och Per Jonsson i Haga (nr 3 – han var gift med
Elin Källbjörnsdotter, syster till underlagmannen Lars Källbjörnsson från Ale nr 2) till Per Hansson
i Remsta om 17 mål jord som dennes far haft av hemmanet i Ale i 48 år (det vill säga, sedan 1575). Hälften av jorden borde däremot ha legat under Ale, “alldenstund thz war Bröders bythett”. Rätten dömde att Erik och Per Jonsson ska få behålla denna jord i 48 år. Därefter ska jorden delas upp
och 8 1/2 mål komma under Remstadhemmanet igen.
[Strödda domböcker och rättegångsprotokoll, vol. 17, RA].
----------------------------------------
Per Hansson nämns som nämndeman redan 1627 [Strödda domböcker och rättegångsprotokoll,
vol. 17, RA] och ännu 1649 [ren dmb 1649, Gävleborg:2, RA].
Testamente efter honom inlämnades till kyrkan räkenskapsåret 1651-52
[Norrala kyrkoräkenskaper, LI:1

Urban Sikeborg
----------------------------------------
Vigsel 1611 Han gifte sig troligen 1611: I hjonelagslängden för 1610 upptas han som ogift bonde ["Peder Hanss alleen", 4 mark, Hh 16 10:13:3] men 1611 som gift.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1611? Vigsel Okänd omkring 1611 [1]
1614 Dottern Karin Persdotter föds 1614 Norrala,Remsta 2,Gävleborgs län [1]
1645? Barnbarnet Per Jonsson föds omkring 1645 Norrala,Remsta 2+,Gävleborgs län [1]
1647? Barnbarnet Hans Jonsson föds omkring 1647 Norrala,Remsta 2+,Gävleborgs län [1]
1652 Död 1652 [1]

Källor

[1]Urban Sikeborg