Personakt

Bengt Persson

Nämndeman.

Född:omkring 1630.

Barn med Ingeborg Andersdotter (1630? - )

Barn:
Per Bengtsson

Noteringar

Barn:
Olof Bengtsson
Per Bengtsson
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
Nämdemannen Bengt Persson i Skäggeberg avgår på grund av
ålder.
1702 ht 1
--
Olof Bengtsson i Skäggeberg kan ej bevisa att han uppsagt Jon Eriksson
i By från brukningen av Olofs hustrus Maria larsdotters lott i By, som Olof
självrådigt tillträtt, varför Jon får bruka den till laga fardag efter uppsägning.
1717 vt 56
(Olof Bengtsson gift 1683-06-24 med Maria Larsdotter i By)
--
(Jon Erikssons far: Erik Larsson)
1717 ht 19
--
Jon Eriksson är gift med Karin Bengtsdotter.
1718 ht 24
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Fänriken Johan Ahlfeldt anmäler på sin tjänstegosses Nils Håkanssons
(c:a 15 år) vägnar, att nämndemannen Bengt i Skäggeberg och fjärdingsmannen
Sven i Ulvsby utan rättens förordnande hållit bouppteckning i Håkan Svenssons
i Ingersby sterbhus. Bengt och Sven bevisar att de fått uppdraget av närmaste
släkten och av kyrkoherden, eftersom änkan skall träda i nytt gifte.
Till förmyndare för Håkan Svenssons barn utses deras farbröder Per Svensson
i Munkebacka och Jon Svensson ib.
1697 ht 66
--
..."Nämndemannen Bengt Persson i Skäggeberg (c:a 60 år) har tjänat i Klockaregården
9 år från år 1649.."
1690 vt 63
--
..."Närvarande vid synen för Skäggeberg Bengt Persson, Jon Andersson, Håkan Jonsson,
Olof Jönsson, Håkan Månsson och Jon Nilsson"..
--" Vid tinget utesluts ur nämnden för egen sak Bengt Persson i Skäggeberg och på grund
av släktskap med part Tore Jönsson i Östanbjörke och Bengt Bengtsson i Askerud,"..
1686 ht Extra ting
--
Bengt Persson i Skäggeberg och Bengt Simonsson i Gersbyn har ingått
förlikning.
1685 ht 33
--
Bengt Persson i Skäggeberg utses till bisittare i nämnden.
1680 vt 1
--
Fasta för Halvard Håkansson och Bengt Persson i Skäggeberg på 1/4 ib.
Deras hustrur Gertrud och Ingeborg Andersdöttrar har dels ärvt efter sin moder
Marit Olofsdotter vardera 1/12 ib, dels löst från sin syster Kerstin Andersdotter i
Kringeråsen hennes 1/12 för 30 rd, varav de betalat hälften var enligt utslag
vid 1676 ht (nr 14).
1680 vt 37
--
Halvard Håkansson i Skäggeberg och hans svåger Bengt Persson ib skall
lösa hälften var av "sin hustrus systers Kerstin Andersdotters systerdel ib".
1676 ht 14
--
Vid förra tinget (nr 14) har bestämts, att Halvard Håkansson och Bengt
Persson i Skäggeberg skulle ha lika stor rätt att köpa jord i hemmanet. Bengt
har bjudit Halvard 15 rd för hälften av sin hustrus systers Kerstin Andersdotters jord,
vilken Halvard har löst, men denne har vägrat att sälja. Dock tages
pengarna nu emot av Halvards ombud, tvenne söner till honom.
1677 vt 23
--
Mantal i Skäggeberg 1676:
Ivar Månsson
Håkan Jonsson
Lars Halvardsson
Jon Andersson
Bengt Persson
--
1685:
Ivars änka
Håkan Jonsson
Olof Jönsson
Håkan Månsson
Jon Andersson
Bengt Persson
--
Bengt Persson försvinner ur mantal 1687.
Då tar sonen Olof Bengtsson över:
Halsten Jonsson
Håkan Månsson
Bonde Jonsson
Olof Bengtsson


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1630? Födelse omkring 1630
1630? Partnern Ingeborg Andersdotter föds omkring 1630 Sunne,Skäggeberg,Värmlands län