Personakt

Nils


Barn med ?

Barn:
Nils Nilsson

Noteringar

Gifta från Björserud:
1673-06-24 Nils Persson med Karin Jönsdotter, Huseby
1682-11-05 Nils Nilsson med Britta Svensdotter, N. Soneby
1683-06-24 Nils Larsson med Karin Olofsdotter, Gjutaregården
1695-12-26 Elof Larsson med Ingeborg Andersdotter, Östanbjörke
1695-12-28 Getrud Nilsdotter med Sven Larsson i Bäck
--
Hänt i Björserud enligt:
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcke 1602-1700" Gunnar Almqvist:
----
Per Jönsson klockare har uppsagt korpralen NILS Larsson från sin omyn-
diga systerdotters jord i Björserud och ämnar låta en annan flytta dit.
1693 vt
-------------------------------------------
Korpralen NILS Larsson i Björserud får ej inkomma på sin hustrus jord
1/60 i Gjutaregården utan skall utlösas av bröderna Lars och Anders Olofssöner ib.
1690 ht
-------------------------------------------
Konan Kerstin Svensdotter i N. Såneby är havande efter samlag med sol-
daten Pål Esping i Esbjörke, vilken nu rymt till Norge. Äktenskapslöfte har
bevittnats av korpralen under Gersdorffs kompani NILS Larsson i Björserud.
Kerstin bötar för andra resan begånget hor.
1688 vt
-------------------------------------------
Följande är fattiga och kan ej betala utlagorna: För 1684:NILS i Björserud
1686 ht
-------------------------------------------
Johan Börjessons sterbhus fordran hos Bryngel i Hensgård avskrives, enär
dennes åberopade vittne Olof skutbyggare avlidit och Bryngel friat sig med
ed. Erik Bengtsson i Fasterud ålägges att bege sig till Ransäter och göra upp
med sina fordringsägare. NILS Nilsson i Björserud intygar, att NILS Persson ib
på dödsbädden förklarat sig ej vara skyldig ovannämnda sterbhus mer än 1/2
tunna salt, vilken sedermera betalts. Änkan är utfattig och rätten finner bil-
ligt vara att borgensmannen Tore i Östanbjörke betalar endast den andra hälften.
----
För uteblivande bötfälls
1/ Per Jonsson i Stavik, instämd av Jöns Nilsson i Örbäck rörande olaga intrång,
2/ korpralen NILS Larsson i Björserud, instämd av hustrun Ellika Bengtsdotter i Gunnarsby
angående olaga åverkan,och
3/ Jon Stensson i Vasserud, instämd av brodern Jon (!) Stensson i tvist om jord.
1683 ht
-------------------------------------------
...NILS Perssons änka i Björserud ...
1683 vt
-------------------------------------------
NILS Nilsson i Björserud frias från bergsmannen Jon Anderssons på Fogd-
hyttan krav på ersättning för en foderhäst.
1677 ht
-------------------------------------------
NILS Persson i Björserud bötar 3 mk för utevaro mot Per Olofsson i Gjutaregården
i mål om förlupen tjänst.
1667 ht
-------------------------------------------


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse