Personakt

Nils


Barn med ?

Barn:
Per Nilsson (1670 - >1757)

Noteringar

Barn:
Marit Nilsdotter
Per Nilsson
Nils Nilsson
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
------------
Nils i By, Bengt i Svenserud och Nils i Vitteby intygar att herr Per i Fryksdalen
gett sin förra hustru i morgongåva lika mycket som han gett för Ängebäck,
nämligen 60 daler.
1605 vt 16
--
Drängen Olof i Svenserud och änkan Anna Staffansdotter i Kringeråsen
bötar 40 resp. 20 mk för lönskaläge. Han skall dessutom betala henne 5 rd
till barnets uppehälle.
1633 ht 4
--
Nils i Svenserud bötfälls för oljud vid tinget.
1636 ht 16
--
Erik och Nils i Svenserud klagar över att Bengt och Jon i Stavik åverkar
på deras skog med bråtehygge. Svarandena menar att detta har Staviksborna
alltid haft lov till. Målet uppskjutes.
1640 vt 19
--
Intygas att följande fått skador genom hagel: Erik Torbjörnsson i Humlen,
Erik Bengtsson i Svenserud, Bengt Jonsson i Stavik och hans grannar, Nils
Olofsson i Örbäck och Bonde Björnsson i Fasterud.
1651 vt 34
--
Länsmannen Torsten Nilsson i Västby (Ö. Ullerud) kräver resterande
28 d kmt av utgifterna för herredagsmannen Nils Bengtssons i Svenserud
begravning i Stockholm, varav länsmannen utlagt 5 rd och herredagsmannen
Lars i Byn (Ekshärad) 2 rd.
1655 vt 28
--
Erik Bengtsson i Svenserud och Torbjörn Svensson i Bogerud är instämda
av Johan Börjesson i Karlstad, men dennes hustru begär och får uppskov till
nästa ting, eftersom hennes man är på resa till Jönköping.
1666 ht 16
--
1/4 av 1/2 Svenserud, som Nils Eriksson ib köpt av sin broder skräddaren i
Stockholm Jonas Eriksson Empting för 45 rd.
1685 vt 80
(Erik Bengtsson 1600-1655, är Nils Erikssons far)
--
Gamla pigan Kerstin Nilsdotter i Svenserud testamenterar för skötsel all
sin egendom, inklusive 1/9 i 1/2 hemmanet ib, till sin brorsdotter och hennes
man Lars Abrahamsson ib.
1685 vt 49
------------
Efter yrkande av Svenserudsboma Nils Eriksson, Nils Jonsson, Bengt
Nilsson, Bengt Eriksson och Lars Abrahamsson skall nämnden besiktiga en rös
mellan Svenserud och By, då även prosten Johan Iser bör vara tillstädes.
Samtidigt skall man titta på rået mellan Högberg och By.
1685 vt 31
--
På begäran av Svenseruds ägare Bengt Nilsson, Nils Eriksson, Bengt Eriksson
och Lars Abrahamsson...
1687 vt 26
--
Lars Isaksson i S. Ås får rätt att inbörda sin mödernejord 1/9 i 1/2 Svenserud,
vilken hans fader Isak Larsson i Stavik sålt till sin svåger Bengt Nilsson
i Svenserud.
1690 vt 15
--
Arvid Jonsson i Ingeby tvistar med sina svågrar Nils och Bengt Erikssöner
i Svenserud om arvet efter deras fader Erik Bengtsson, Arvids svärfader, vilken
hade förordnat att hans enda dotter Marit skulle ärva lika med bröderna i
hans köpta 1/4 i Svenserud. Brodern Jonas Eriksson Empting, skräddare i
Stockholm, har inget att invända däremot.
1694 vt 69
--
I tvisten mellan Nils och Bengt Erikssöner i Svenserud och svågern Arvid
Jonssons hustru Marit Eriksdotter om arvet efter fadern resp. svärfadern Erik
Bengtsson i Svenserud styrkes att denne lovat sin enda dotter broders arvsrätt.
Tvenne bröder har fått lära skräddareyrket, och en tredje, som kommit
till Åbo akademi, är död.
Dessutom har fadern kostat mycket på sin sons skräddaren Per Erikssons begravning
i Amsterdam. Som vittne har kallats Staffan Persson i Ingeby men denne är nu död.
1694 ht 12
--
....Svenseruds åbor Nils Månsson, Olof Bengtsson, Lars Abrahamsson, Nils
Bengtsson, Lars Isaksson och Sven Nilsson.
1696 ht 25
--
Lars Isaksson i Svenserud får på sin sal. moders vägnar vara med i lösen
av den 1/9 i Svenserud ("Svensby") som hans mosters Marit Nilsdotters barn
sålt till hans morbröders Per och Bengt Nilssöners barn för 22 rd. Marit har
länge suttit på hemmanets säterplats utan att bidraga till skatten.
1698 vt 70
------------
1/18 i Svenserud, varav Lars Abrahamsson och Nils Bengtsson 1698
köpt vardera 2/5 och Lars Isaksson 1/5 för tillsammans 22 rd.
1698 vt
------------
Gamla pigan Karin Nilsdotter i Svenserud testamenterar för skötsel sin
jord 1/9 i 1/2 hemmanet ib till brorsonen Nils Bengtsson ib, vartill hennes
broders måg Lars Abrahamsson gett sitt samtycke.
1700 ht 7
------------


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1670 Sonen Per Nilsson föds 1670 Östra Ämtervik,Svenserud,Värmlands län
1702 Barnbarnet Nils Persson föds 1702 Sunne,Askersby,Värmlands län [1]
1706? Barnbarnet Olof Persson Asker föds omkring 1706 Sunne,Askersby,Värmlands län [2]
>1757 Sonen Per Nilsson dör efter 1757 Sunne,Pålsby,Värmlands län [3]
1767 Barnbarnet Nils Persson dör 1767-07-07 Sunne,Pålsby,Värmlands län [4]
1782 Barnbarnet Olof Persson Asker dör 1782-04-03 Sunne,Askersby,Värmlands län [5]

Källor

[1]Sunne AI:7 (1750-1752) Bild 73 / sid 68
  
[2]Födda , vigda och döda i Sunne församling, 1669-1736, Arne Linnarud
  
[3]Sunne AI:8 (1753-1757) Bild 110 / sid 105
  
[4]Sunne C:6 (1759-1774) Bild 258 / sid 509
  
[5]Sunne C:7 (1774-1793) Bild 257 / sid 505