Personakt Antavla

Lars Eriksson

Blev ca 76 år.

Far:Erik Larsson (- <1667)
Mor:Marit Nilsdotter

Född:omkring 1660 Sunne,Stensjön,Värmlands län.
Död:omkring 1736 Sunne,Stensjön,Värmlands län. [1]

Äktenskap med Sigrid Nilsdotter (1660? - 1735?)

Vigsel:1682-12-26.

Barn:
Marit Larsdotter (1684 - 1753)
Jon Larsson (1690 - 1758)
Nils Larsson (1692 - )
Per Larsson Uddman (- <1746)

Äktenskap med Karin Olofsdotter

Vigsel:1735-02-23 Sunne,Värmlands län. [2]

Noteringar

Barn:
Margareta Larsdotter 1683-03-03
Marit Larsdotter 1684-06-22
Karin Larsdotter 1686-09-19
Erik Larsson 1688-01-15 i S. Fjöle
Ingeborg Larsdotter 1690-03-16
Jon Larsson 1690-03-16
Gerstrud Larsdotter 1691-08-26
Nils Larsson 1692-10-27
Per Larsson Uddman
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726-1740"
Gunnar Almqvist
--
Lars Eriksson kärar åter till sina fastrar Margreta och Karin Larsdöttrars
arvingar i Stensjön för att hans farmor Ingeborg Eriksdotter av sin hemmansdel
gett tvenne döttrar och tvenne söner lika stor lott.
1686 (vt 50) avgjordes detta och han fick då avslag, han för nu böta för kväljande
av dom.
1726 vt 52
--
Lars Eriksson i Stensjön förordnar att eftersom sonen Nils Larsson ej
lytt fadern, i all synnerhet ej följt hans råd vid sitt giftermål, får Nils ej ta
arv efter honom i gamla jorden i Stensjön tillsammans med syskonen
utan måste nöja sig med den nyodling Lars tilldelat honom.
men Lars lovar att efter förmåga hjälpa honom att bygga fler hus där.
1727 ht 149
--
Hustru Britta Persdotter i Stensjön visar med köpebrev av 1704 12/10 att
hon för 3 rd köpt av Lars Eriksson, den halva tomt i Stensjön som hans son
Per Larsson nu vill återvinna, och eftersom Lars har "sina avvittrade ägor
fullt ut förutom denna halva tomt", som ligger inom den andra halva gården,
anses Lars och hans son obefogade att häva köpet. Per vädjar till
lagmansrätten.
1731 ht 180
--
Eftersom änkan Karin Olofsdotter i Hälleberg redan blivit gottgjord av
sina styvbarn för sina 1/3 av lösegendomen efter sin man Lars Eriksson
i Stensjön, har hon ej mera att fordra av dem än morgongåvan 8 rd.
1735 ht 55
--
En piga Karin Olofsdotter från Hälleberg gifter sig med änklingen Lars Eriksson
i Stensjön 1735-02-23
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
Lars Eriksson i Stentjärn, som åbor halva hemmanet, har köpt hälften därav,
som ägts av hans farbror sal. Lars Larsson, av dennes dotter Marit Larsdotter
för 18 rd. och dessutom haft andra utlägg för hemmanet, varför han ej vill låta
Marits son soldaten Jon Larsson tillträda sin morfars Lars Larssons 1/4 i
Stentjärn, Jon har dock rätt till sitt möderne, men ska ersätta Lars för utlägg.
1715 ht 33
--
Lars Eriksson i Stentjärn begär att Sven Olofsson i Svenstorp skall bevisa
att Lars sal. farmor Ingeborg Eriksdotter blivit gottgjord för sin arvejord i
Svenstorp.
1716 vt 37
--
1/8, dvs hälften, i Stentjärn, som Lars Eriksson ibidem dels till hälften
ärvt och köpt, dels löst från Jon Larsson i Toneby för 15 rd till Jon och
10 d 8 öre smt och ett par oxar för 18 d smt till hans mor sal. Marit Nilsdotter,
dels löst från Marit Larsdotter i Toneby jord för 13 rd, enligt köpebrev 1717
18/7 och 1718 5/11.
1719 vt 41
--
Lars Eriksson är inblandad i ett slagsmål där han och mågen Nils Olofsson
försvarat Nils far Olof Persson i S.Västerrottna mot Tol Guttormsson i Vinger
för att han gått väl hårt fram mot Olof vid tinget.
1721 vt 104
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
För Anders Björnberg intecknas fordringar hos Arne Persson i Male 254 d kmt,
Nils Hansson i Hastersby 59 d 31 öre kmt och Lars Eriksson i Stensjön
58 d 16 öre kmt.
1697 ht 3
--
Sven Amundsson i Stensjön skall få röjningsmark i samma utsträckning
som Per Olofsson uppröjt.
1694 vt 88
--
Sal Ingeborg Eriksdotters i Stentjärn sonbarn Lars Eriksson ib och hustrun
Marit Larsdotter i Toneby söker full arvsrätt efter sin farmor, vilken vid
1686 vt bestämt att hennes tre döttrar skulle ärva hälften av hemmanet och
de två sönerna hälften. Ingeborgs magar Pål Olofsson i Hastersby och Per
Olofsson i Stentjärn bestrider och framhåller dels att de haft stort besvär med
sin skröpliga svägerska pigan Annika Larsdotter, dels att hemmanet till stor
del köpts från Västansjö. Rätten tillhåller parterna att rätta sig efter testamentet.
1693 ht 41
--
Bruksskrivaren Jonas Länder vid Rottneros vittnar att Lars Eriksson i
Stentjärn varit ohövlig mot skrivaren Lars Jonsson.
1693 ht 64
--
Arvet efter Ingeborg Eriksdotter i Stentjärn skall skiftas hennes barnbarn
emellan.
1691 vt 27
--
Gamla kvinnan Ingeborg Eriksdotter i Stentjärn vill testamentera sin 1/3 ib
till dottermågen Sven Hansson i Hastersby, men magen Per Olofsson och
(son)sonen Lars Eriksson bestrider och yrkar på att hennes förra testamente,
lagfäst 1684 i september, skall gälla. Rätten låter Per och Lars behålla och
bruka jorden.
1688 ht 60
--
Änkan Ingeborg Eriksdotter i Stentjärn förordnar om hemmanet, som är
uppodlat för hennes jord i Svenstorp ("Stenstorp"), att efter hennes död hälften
tillkommer de två sonbarnen och hälften de tre döttrarna. Magarna skall ta hand
om den dotter som är "sjuklig och borttagen".
1686 vt 50
--
För svågrarna Per Olofsson och Lars Eriksson har Stensjön delats mitt i tu,
varvid även deras svärmoders resp. farmoders rätt iakttagits.
1684 ht 10
--
Ingeborg Eriksdotter i Stensjön erbjuder sin måg Per Olofsson, som brukar 1/3 ib,
att få besitta 1/2 hemmanet så länge hon lever, under det att hennes sonson
Lars Eriksson får nöja sig med den andra hälften.
1684 vt 53
--
Hustrun Karin Larsdotter i Stentjärn misstänker grannhustrun Marit Hansdotter,
inhyses i Tonebysätern, för stöld av ostar. I brist på bevis frikännes dock svaranden.
1679 vt 9
--
Per Olofsson i Stentjärn och hustru Anna Larsdotter ib bötfalls för slagsmål resp. skällsord.
1674 ht 23
--
Lars Anderssons son i Sälsjön Staffan Larsson säges ha yttrat om utslaget
1668 16/11 i tvist mellan Sälsjön och Stentjärn, att det är en "tjuvedom".
1670 ht 24
--
Lars Andersson i Sälsjön och hans son Staffan Larsson har ingått förlikning med
hustru Ingeborg Ersdotter och hennes måg Per Olofsson i Stentjärn om ett fall de
förra huggit på Stentjärns skog.
1670 ht 25
--
Gifte mannen Per Olofsson i Stentjärn bötar 80 daler för lönskaläge med
ogifta Börit Toresdotter i Huseby. Börit blev dömd vid förra tinget.
1668 vt 12
--
Anders Larsson ger hustrun Ingeborg Eriksdotter i Stensjön anstånd med
resterande utlagor.
1667 ht 8
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1660? Födelse omkring 1660 Sunne,Stensjön,Värmlands län
1660? Makan Sigrid Nilsdotter föds omkring 1660 Sunne,Ingersbytorp,Värmlands län
1682 Vigsel Sigrid Nilsdotter 1682-12-26
1684 Dottern Marit Larsdotter föds 1684-06-22 Sunne,Stensjön,Värmlands län [3]
1690 Sonen Jon Larsson föds 1690-03-16 Sunne,Stensjön,Värmlands län [4]
1692 Sonen Nils Larsson föds 1692-10-27 Sunne,Stensjön,Värmlands län
1735? Makan Sigrid Nilsdotter dör omkring 1735 Sunne,Stensjön,Värmlands län [5]
1735 Vigsel Karin Olofsdotter 1735-02-23 Sunne,Värmlands län [2]
1736? Död omkring 1736 Sunne,Stensjön,Värmlands län [1]

Källor

[1]Sunne AI:4 (1736-1740) Bild 130 / sid 125
  
[2]Födda ,vigda och döda i Sunne församling, 1669-1736, Arne Linnarud
  
[3]Värmlands kyrkboksregister 4
  
[4]Sunne C:1 (1680-1692) Bild 49 / sid 91
  
[5]Sunne AI:3 (1729-1735) Bild 130 / sid 125