Personakt

Mats Eriksson Ikoinen

Svedjefinne. Blev högst 47 år.

Född:1600 Finland,Kangasniemi.
Död:1647 Gräsmark,Långetjärn,Värmlands län.Mördad av en granne

Barn med Sofia Persdotter (1605 - 1685)

Barn:
Per Matsson Ikoinen (1630? - 1717)
Henrik Matsson Ikoinen (1633? - )
Mats Matsson Ikoinen (1635 - 1703?)
Marina Matsdotter Ikoinen (1640? - 1678?)

Noteringar

Barn:
Per Mattsson Ikoinen (1630 - 1717)
Henrik Mattsson Ikoinen (1633 - )
Matts Mattsson Ikoinen (1635 - 1704)
Mariana Mattsdotter Ikoinen (1640 - 1678)
Erik Matsson Ikoinen
--
"Näst gafs tillkiänna, huru Sigfrid Pedersson i Bredsjön, Fryksände Sochen
en finne hade nyligen mördat sin granne, Matts Erichsson i Långkiernen
i samma Sochn, och straxt förrymbdt som man menar åth Norige, och nu
skall hans hustrun haffua begynt att föryttra och sällia bort boet och achta sin
koos effter honom. Rätten fan för godt att låta Gode Män skiffta boet, och taga
twådelen som Mannen kommer till, ifrån hustrun och sättia honom i taka händer,
til thes saaken bliffuer edsfört, och i medlertijd låta stämpa honom Sigfrid
Pedersson såsom hör nu offentligen aff rätten förmedels förste resan, altingh
at swara til sin saak."
--
Långetjärn upptogs omkring 1640 av Mats Eriksson Ikoinen
och inskrevs i Jordeboken 1649, som "Nybygge"; det skattlades 1650 som 1/4 h.
Iko-Mattes eller Ikorne-Mattes,

Så länge fick dock icke MATTS vara med; Gottlund berättar i sin "Dagbok..."
om varför; "... Den förste som upptagit detta ställe skall varit en Ikoinen

Hans hästar hade en gång gjort skada på en HindrikHaikoinens sveder. De
råkade varandra i skogen och sutto och pratade härom. Ikoinen ville förlikning
och bad härom. Haikoinen svarade:
Jag skall nog förlika dig och slog därpå med bösspipan honom i huvudet, varav den
andre genast dog. Han nedgömde honom i bäcken Tunturinpuro, Hustrun frågade vid hemkomsten varföre han vore så sorgsen, Han berättade för henne saken och rymde
till Norge. Stället heter ännu Murraho.."
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1600 Födelse 1600 Finland,Kangasniemi
1605 Partnern Sofia Persdotter föds 1605 [1]
1630? Sonen Per Matsson Ikoinen föds omkring 1630 Gräsmark,Långetjärn,Värmlands län
1633? Sonen Henrik Matsson Ikoinen föds omkring 1633 Gräsmark,Långetjärn,Värmlands län
1635 Sonen Mats Matsson Ikoinen föds 1635 Gräsmark,Långetjärn,Värmlands län
1640? Dottern Marina Matsdotter Ikoinen föds omkring 1640 Gräsmark,Långetjärn,Värmlands län
1647 Död 1647 Gräsmark,Långetjärn,Värmlands län

Källor

[1]http://www.guggez.se/p539c9dae.html