Personakt Antavla

Elof Persson

Far:Per

Född:Sunne,Gjutaregården,Värmlands län.

Barn med ?

Barn:
Knut Elofsson
Jöns Elofsson

Noteringar

Barn:
Knut Elofsson
Jöns Elofsson
Lars Elofsson
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700" av
Gunnar Almqvist
--
Avdömes tvist om grödan av ett fall som Elof Persson i Gjutaregården
fått hugga på Nils Perssons ib ägor. Beträffande den skada som Nils åsamkats
på sina säterhus vid en brand, enligt Nils mening orsakad av Elofs hustru, skall
ytterligare undersökning företas.
1684 vt 79
--
Åker och äng skall skiftas mellan å ena sidan Erik Botolfsson och Elof
Persson i Gjutaregården och å andra Nils Persson Yrväder ib. Samtidigt löses
arvstvisten dem emellan och dessutom besiktigas rågården mellan Gjutaregården
och Torsby.
1685 ht 62
--
Samuel Simonsson i Gransjön pliktar för osynt fall. Erik Eriksson ib har
varit ovarsam med eld och skall ersätta Samuel för skada på hans skog. Elof
Persson i Gjutaregården har huggit fall på Nils Yrväders mark.
1691 ht 52
--
Gjutaregårdens åbor Nils Persson, Lars Olofsson, Lars Håkansson, Jöns Persson,
Erik Olofsson, Erik Botolfsson, Elof Persson och Olof Persson
1692 vt 39
--
Gjutaregårdens åbor förbjudes att släppa sin boskap på hustru Ellikas i
Gunnarsby äng vid Otternäset eller på rustmästaren Arvid Nilssons åker ib.
Den senare tilldöms ersättning av Elof Persson och Lars Håkansson i Gjutaregården
för skada som deras hästar åsamkat honom.
1692 ht 11
--
Erik Botolfsson och Elof Persson i Gjutaregården bötar för uteblivande.
1699 ht 12
--
Elof Persson i Gjutaregården och Erik Botolfsson ib skall avstå till Elofs
hustrus systerdotter Marit Mickelsdotter hennes lott ur deras arvejord ib.
Elof skall dessutom överlämna till Marit vad hon ärvt efter sin moder och efter
sin moster Kerstin Esbjörnsdotter, vilken dött ogift.
1699 ht 22
--
(Marit Mickelsdotter gift 1699-03 med Elof Johansson i Svarserud,Mickel Jonsson
i Mårbacka gift 1674-06-21 med Karin Esbjörnsdotter i Gjutaregården)
--
Ur "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist:
--
Sal.Elof Perssons i Tomthult arvingar Olof Knutsson, Lars Nilsson och Per Persson
i Tomthult har instämt Olof Persson,Lars Håkansson, Olof Botolfsson,Olof Kristoffersson,
Lars Larsson, Per Larsson och Per Nilsson i Gjutaregården angående återlösen av
Elofs arvslott i Gjutaregården, men svarandena visar att fasta därpå beviljats redan
1631 18/8 för Per Olofsson i Gjutaregården, som köpt lotten av Elof.
1723 vt 12
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse