Personakt Antavla

Ingemar Bryntesson

Far:Brynte
Mor:Okänd

Född:Sunne,Ås,Värmlands län.
Död:efter 1667 Sunne,Råmyren,Värmlands län.

Barn med Sigrid Månsdotter

Barn:
Olof Ingemarsson (- 1732)
Ingemar Ingemarsson (- <1714)

Noteringar

Barn
Olof Ingemarsson i Råmyren
Ingemar Ingemarsson i Ås
-----------------------------------------
Extra ting
Efter dom vid 1686 vt (nr 25) har 22-23/7 hållits syn och extra ting i tvist om
Råmyren mellan å ena sidan Skäggeberg, S. Åmberg och Ås, kärande, och å
andra Sunne prästgård. Närvarande vid synen för Skäggeberg Bengt Persson,
Jon Andersson, Håkan Jonsson, Olof Jönsson, Håkan Månsson och Jon Nils-
son, för S. Åmberg Nils Eriksson, Lars Jonsson, Gudmund Jonsson, Halvard
Halvardsson och Lars Olofsson, för Ås Olof Olofsson, Per Bryntesson och
Ingemar Ingemarsson samt som fullmäktig för dessa hemmans räntetagare
borgmästaren i Karlstad Daniel Ek och för prästgården kyrkoherdarna Johan
Iser och Erik Frykman. Vid tinget utesluts ur nämnden för egen sak Bengt
Persson i Skäggeberg och på grund av släktskap med part Tore Jönsson i Ös-
tanbjörke och Bengt Bengtsson i Askerud, varför i nämnden insattes Markus
Bengtsson i Bräckan.
Kärandevittnen: 1/ Gudmund Andersson i Folkesgården (nära 70 år) är upp-
vuxen i Gersbyn. 2/ Jöns Svensson i Ulvsby (nära 70 år) har för femtio år se-
dan tjänat hos Jöns i Åmberg, då Erik Helsing bott i Råmyren. 3/ Per Anders-
son i Bräckan (c:a 70 år) är uppvuxen i Gersbyn och har tjänat hos Måns i
Skäggeberg. 4/ Bonde Jönsson i Ulvsby (c:a 50 år) har bott i Åmberg men
flyttat därifrån för sex år sedan. För tio år sedan har Per i Råmyren och mr
Gabriel Hasslebom förbjudit Åmbergskarlarna att hugga, vilka då gått till
Ingeborg Håkansdotter, änkan efter Lars Pålsson, som uppodlat Råmyren.
Ingeborg har sagt att det var kyrkoherden sal. Per som gett dem lov att bo på
Råmyren 5/ Nils Nilsson i Granbäck (nära 50 år) uppger att hans svärfader
Lars Pålsson efter tillstånd av kyrkoherden Per Jonassson upptagit Råmyren
på Per Helgessons i Åmberg bråte. Denne Per i Åmberg har varit trolovad
med Nils moder men dött före giftet, varefter modern fått ta skörden från
bråten. 6/ Olof Svensson i Vitteby (c:a 60 år) återger utsaga av sal. Simon i
Gersbyn. 7/ Per Bengtsson i Uddheden (c:a 60 år) har i sin ungdom tjänat hos
Erik Persson i Åmberg.
Svarandevittnen: 1/ Engelbrekt Håkansson i Åras och 2/ Olof Björnsson i
Bråsstorp uppger båda att Råmyren upptagits av Lars Pålsson. 3/ Olof Pers-
son i Berga säger att Simon i Gersbyn och Anders i Skäggeberg ofta tvistat om
gränsen. 4/ Halvard Håkansson i Skäggeberg (c:a 70 år) bekräftar, att hans
svärfader Anders Andersson i Skäggeberg tvistat med Simon i Gersbyn om
ägorna, och hans svåger Lars Pålsson har ägt jord i Skäggeberg när han upptog
Råmyren men har sålt den och då blivit illa sedd av åborna i Åmberg och
Skäggeberg, så att han tvingats att flytta. Men han har tjänat hos kyrkoher-
den när han först kom dit.
Rätten beslutar att Råmyren skall tillhöra prästgården men att kärandena en-
ligt gammal hävd får till nödtorft bruka skogen till och omkring Råmyren.
Båda parter anmäler vad till lagmansrätten.
1686 ht
----------------------------------
Brynte Persson i Ås (S) och Ingemar Bryntesson i Råmyren har förlikts
om sin faders resp. styvfaders Per Björssons avlingejord i Ås, som han hade
köpt från krono till skatte. Brynte tar 2/3 därav och Ingemar 1/3.
1658 ht
----------------------------------
På begäran av kyrkoherden mr Sven antecknas, att det är med hans
tillstånd åborna i Åmberg och Skäggeberg brukar Råmyrens ägor intill Ås-
bäcken, ty Råmyren tillhör prästgården.
1640


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
>1667 Död efter 1667 Sunne,Råmyren,Värmlands län
<1714 Sonen Ingemar Ingemarsson dör före 1714 Sunne,Gunnerud,Värmlands län