Personakt Antavla

Olof Gunnarsson

Far:Gunnar Oloffson

Född:Gräsmark,Portnär,Värmlands län.
Död:Gräsmark,Portnär,Värmlands län.

Barn med ?

Barn:
Elof Olofsson (1687? - 1739)
Karin Olofsdotter (1688? - 1758)
Marit Olofsdotter (1700? - <1765)

Noteringar

Barn:
Gunnar Olofsson
Marit Olofsdotter
Elof Olofsson i Dalen
Erik Oloffson, Vålön gift med Gertud Eriksdotter *
Olof Olofsson, Vålön, gift med Ingeborg Eriksdotter
---
* Tar till sig Per Jonsson i Portnär och hans hustru Marit Olofsdotter från S. Bråne,
eftersom de inte har egna barn.
1748 Nvt 77
--
Olof dör 65 år gammal 1770-10-10 och Gertrud 1788-01-16, 89 år.
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1700-1725"
Gunnar Almqvist.
--
Soldaten Anders Jonsson, som nu vid Gillbergs häradsting dömts till
döden för att han rymt från tjänsten under Jösse härads kompani,
rannsakas jämte Per Persson i Uddheden för stöld av en stut från
Gunnar Olofsson i Portnär.
Denne har i höstas gift sig och till bröllopet inbjudit även Per, som
är hans förra hustrus brorson, jämte Pers svåger Anders Jonsson.
1707 vt 28
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist.
--
Karin Persdotter i Kymstad vidhåller att Lars Larsson i Trötvik är fader
till hennes barn. Lars nekar fortfarande, och hans moder Marit Bengtsdotter,
som jämte Karins systrar Börit och Karin Persdöttrar varit med när Karin fött,
uppger att hon då nämnt Olof i Vålön ("Afåna") som fadern.
Olof förnekar att han varit när henne och uppger att hon senare sagt sig kunna
få hans legodräng Lars Persson till man. Dessutom finner han Nils Gunnarsson
misstänkt.
Karin säger sig ha hört Olof lova Nils att komma till hennes mormors lott i
Portnär, men Olof menar att det varit Karins förslag. Målet uppskjutes för hörande
av såväl Lars Larssons hustru, vilken väntar barn i rappet, som Olofs hustru och
Karins båda systrar.
1700 ht 45
--
Fasta för Gunnar Olofsson i Portnär på 1/4 i N. Ängen, vilken dock skall
värderas innan fastebrev utges.
-
1/4 av N. Ängen, som Gunnar Olofsson i Portnär 1696 köpt av Erik
Henriksson i N. Ängen för 40 rd.
1698 vt 12, 131
--
Med vittnesmål av gruvfogden Lars Sandell och Gunnar Olofsson i Portnär
bestyrkes att soldaten Halvard Jonsson i Kymmen förlorat någon säd vid
brand i en ria.
1696 ht 38
--
1/2 N. Ängen, sal. Simon Simonssons ib jord, uppbjudes av Gunnar
Olofsson i Portnär för penningfordran.
1696 vt 103
--
En lott i ett torp under N. Ängen, som finnen Olof Henriksson Wihåll
för 16 rd köpt av Erik Henriksson ib enligt vittnesmål av Gunnar i Portnär
och Elof i Bråne.
Som obördig måste Olof söka K. Mts tillstånd. (2. ub vid
95ht lyder på 1/3 i N. Ängen, som Olof Wihåll köpt av Erik Eriksson ib för
16 rd.
1694 ht 88
--
Fasta för Ragvald Torbjörnsson i Portnär på 1/3 ib, som han löst från
Elof Andersson i S. Bråne för 66 rd, vilka pengar denne haft att fordra av
Ragvalds fader. Syskonen Per, Jöns, Britta och Marit Torbjörnsbarn har gett
sitt samtycke.
1694 vt 93
--
Per Matsson i Mången, åtalad för osynt fall, frikännes när det framkommer att
han fått sig fallet tillsynat av sexmannen Gunnar Olofsson i Portnär.
1692 ht 52
--
Gräsmarkshemmanen Trötvik genom Lars och Halvard Perssöner, Portnär
genom Gunnar Olofsson, Ragvald Torbjörnsson och Jon Persson samt Vålön
genom Olof Olofsson begär och får tillstånd att ta sitt fädrev över Kymmens
mark för att komma till sjön Kymmen. Bråne, Dalen, S. och V. Granbäckstorp,
Västanå och Fagerstad anses däremot ha tillgång till vatten på annat håll.
1691 ht 46
--
Fasta på 1/6 i 1/2 Vålön för Olof Jönssons ib arvingar och sonen Olof
Olofsson. Olof Jönsson har 1688 löst från soldaten Erik Persson Mössa hans
hustrus Gertrud Torbjörnsdotters jord för 10 rd, och den andra hälften har
Olof Olofsson inbytt från Per Olofssons barn i Aplungstorp för sin hustrus
och hennes syskons jord i Perstorp, för vilken han hade lämnat till sin hustrus
broder Jöns Olofsson hennes 1/12 i Portnär. Lars Halvardsson i Vålön påstår
sig ha fordran i Erik Persson Mössas jord.
1690 ht 6
--
1/3 och 1/6 i Portnär, som sal. Torbjörn Håkanssons ib barn löst från
Elof Andersson i S. Bråne för 78 1/3 rd.
1689 ht 66
--
Marit Bengtsdotter i Portnär krävs på arv efter hennes man Jöns Jönsson
av dennes halvbroder Elof Andersson i S. Bråne och svågrarna Jöns Olofsson
ib och Johan Jönsson i Svartserud, men enligt mannens testamente, godkänt
vid 1668 vt (nr 33), får hon sitta i orubbat bo till sin död, varefter jorden och
2/3 av lösöret går till Jöns släkt. Marit ämnar ingå nytt gifte.
1683 ht 23
--
Olof Jönsson i Vålön och Elof Andersson i S. Bråne erkänner att Ragvald
Torbjörnsson i Portnär återbetalat de 60 rd, för vilka hans sal. fader Torbjörn
Håkansson pantsatt sin jord i Portnär.
1682 vt 30
--
Skifte har förrättats i Portnär enligt utslag vid 1674 ht (nr 42) mellan å
ena sidan Jöns Jonsson i Portnär och å andra Elof i Bråne och Olof i Vålön.
Ägorna i Portnär har delats mitt i tu, varvid norra delen tillfallit Jöns Jönsson
och den södra sal. Torbjörn Håkanssons barn.
1678 vt
--
Jöns Olofsson i Portnär har betalat sin hustrus Elin Andersdotters skuld
29 rd, vilken skuld hennes förre man Nils Persson ib ådragit sig, när han
ensam lejt soldat.
1674 vt 23
--
Nämnden skall undersöka om något av Portnärs ägor kommer under Vålön
med den arvslott som Olof Jönsson i Vålön fordrar efter sin fader Jöns
Torbjörnsson
1672 ht 39
--
Barnlösa makarna Jöns Jönsson och Marit Bengtsdotter i Portnär har
uppgjort inbördes testamente.
1668 vt 33
--
Uppbjudes första gången:
1/3 i Portnär, Torbjörn Håkanssons lott, uppbjudes av Olof Jönsson i
Vålön.
1662 ht
--
Fasta för Nils Jonsson i Kymstad på 1/5 av 1/5 i 1/3 ib, som han köpt av
Erik Håkansson i Portnär för 11 rd och som var dennes hustrus arvslott.
1656 vt 50
--
Fasta för Jöns Jönsson i Portnär på 1/2 hemmanet. Han har
1/ köpt av Nils Jonsson i Kymstad hans hustrus jord för 19 rd,
2/ köpt av Jöns Torbjörnsson i Vålön hans lott för 3 1/2 rd,
3/ tillbytt sig av Erik Björnsson i Kymstad hans hustrus lott för sin arvslott
i Kymstad,
4/ fått av sin moder Ingeborg Torbjörnsdotter hennes del mot sitt fäderne i Bråne.
1654 ht 28
--
Fasta för Jöns Olofsson i Backetorp och Per Persson i Hälserud på 2/8
samt 1/4 av 1/8 i Hälserud. Jöns har köpt 1/8 i Hälserud av Sone Halvardsson i
Åmberg för 19 rd och av Jon Olofsson i Backe torp 1/4 av 1/8 i Hälserud
för 6 rd.
Per Perssons fader i Hälserud har köpt av Nils Persson i Knekterud
hans arvslott för 6 lod silver och 1 pund koppar och av Torbjörn Olofsson i
Portnär hans del för 40 mk. Härav har Per Persson betalat 16 rd efter faderns
död.
1654 vt 36
--
Håkan i Boberg har kallat Ingel i Portnär lappekäring och bötar därför 3 mk.
1637 vt 12
--
Torbjörn i Portnär och Erik i Hägerud, vilka stulit en penningpung från en
handelsdräng i Tösse (står Tööse), botar 4 oxar och 80 mk.
-
Torbjörn i Portnär bötar 3 mk för uteblivande.
1610 ht
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1687? Sonen Elof Olofsson föds omkring 1687
1688? Dottern Karin Olofsdotter föds omkring 1688
1700? Dottern Marit Olofsdotter föds omkring 1700 Gräsmark,Portnär,Värmlands län
1739 Sonen Elof Olofsson dör 1739-04-28 Gräsmark,Dalen,Värmlands län
1758 Dottern Karin Olofsdotter dör 1758-07-08 Gräsmark,Portnär,Värmlands län [1]
<1765 Dottern Marit Olofsdotter dör före 1765 Gräsmark,Uddheden,Värmlands län

Källor

[1]Värmlands kyrkboksregister 3