Personakt

Lars

Bosatt:

Barn med ?

Barn:
Kerstin Larsdotter (1699? - <1728)

Noteringar

Utdrag ur Fryksdals härads domböcker- Svineberg
--
Fasta för Pål Bengtsson i Svineberg på 1/6 ib på 1/48 när.
1696 ht

Fasta för Sone Nilssons barn i Svineberg på 2/9 ib. (l.ub 91ht 99.)
1695 ht

Länsmannen Johan Folker på 1/3 i Svineberg tvistar med grannarna ib
Pål Bengtsson och Per Sonesson om röjningsmark.
1695 vt

Johan Nilsson och Mats Persson i Ulvsby bötfälls för skogseld trots intyg av
Jöns Jonsson ib att de varit aktsamma. Däremot blir Bengt Pålsson och Per Sonesson
i Svineberg frikända för liknande åtal, liksom Västmyrsborna, som endast bränt ris.
1694 ht

Pål Bengtsson i Svineberg ämnar inlösa sin hustrus båda systrars hustru Kerstin och
sal. Marit Håkansdöttrars jord ib.

Sergeanten Karl Gyllenspets har under tinget kommit berusad in till Per Sonesson i
Svineberg och bl. a. våldfört sig på dennes nattgäster Per i Mången och Anders
Bryntesson i Hälserud.
1694 vt

2/9 i Svineberg för Sone Nilsson ib. Han har dels ärvt, dels köpt
a/ av Halvard Nilsson i Hån 1/18 för 20 rd,
b/ av Gertrud Nilsdotter i Stensjön 1/36 för 10 rd,
c/ av Nils Nilsson i Ingeborgjorden 1/18 för 20 1/3 rd enligt bestyrkande av
Nils Nilsson i Ingeborgjorden, vilket köp å barnens vägnar klandras av Nils
Jonsson ib, gift med Nils Nilssons änka,
d/ av Ramfrid Persdotter "sin mosters del" för 5 rd 16 öre smt och
e/ av Per Pålsson i N. Ås sin mosters Ingeborg Persdotters del för 5 rd.
1691 ht

Nämnden har varit på syn i hemmanet Svineberg, som Olof Olofsson
åbott i tretton år och som länsmannen Johan Folker nu kommer att tillträda.
1687 vt

Drängen Hans Sonesson i Borgeby har under tinget svårt missfirmat och
hotat korpralerna Markus i Björke, Nils Brun i Gunnerud och Erik i Tosseberg
samt gjort hemgång hos Olof Olofsson i Svineberg, så att häradsprofossen
Simon i Bävik måst ingripa. Hans dömes för tingsfridsbrottet att sitta ett dygn
i häradskistan.
1686 ht

Nils Björnsson i Svineberg förordnar, att sonen Sone Nilsson mot skötsel
av fadern skall överta bruket av hans 1/3 ib, som till största delen är köpt av
honom och hans sal. hustru. Sone skall utlösa sina syskon.

Änkan Britta Jonsdotter i Spelnäs tillerkännes bröllopskost av sina svågrar
Pål Bengtsson i Svineberg och Pål Håkansson i Gunnarsby att utbetalas av
sterbhuset efter svärfadern Håkan Håkansson, vilken dött förliden vinter.
Hennes sal. man Olof Håkansson har ej utfått denna i trakten vanliga ersättning.

Jordägare hustrun Ellika Bengtsdotter i Gunnarsby, Pål Bengtsson och Sone Nilsson
å ena sidan och Gettjärns ägare Mats Olofsson, Arvid Persson, Måns Elofsson, Erik
Larsson och Jöns Persson jämte Getnäs ägare Erik Svensson, Mats Larsson och
Anders Knutsson samt Bobergs ägare Måns Bryngelsson å andra tillhålles att i fråga
om sin bygräns rätta sig efter utslaget vid 1667 ht (nr 38).

Åborna i Svineberg Pål Bengtsson, Sone Nilsson och Håkan Werners änka Ellika Bengtsdotter
samt rustmästaren Arvid Nilsson i Karsbol har träffat överenskommelse om Ottemäset.
1685 vt

Håkan Håkansson i Svineberg testamenterar till sin måg Pål Bengtsson ib, med vilken han är i fäle.
1678 ht

Fasta för Pål Bengtsson i Svineberg på 1/6 ib. Han har dels köpt av Jöns Knutsson i Spelnäs
hans lott för 30 rd, dels köpt av Halvard Håkansson i Skäggeberg hans del för 30 rd.
1678 vt

Rätten underkänner såsom icke lagenligt sal. Abbelona Persdotters i Svineberg testamente till brorsdotterns man Per Nilsson i Hälserud.
1676ht

Anders Johansson i Kårrud, som bestulit Olof Björsson i Svineberg och Per Nilsson i Gällserud,
döms att återställa stöldgodset samt att böta tredubbla värdet. Dessutom förvisas han från häradet.

1675 ht


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1699? Dottern Kerstin Larsdotter föds omkring 1699 Sunne,Värmlands län [1]
<1728 Dottern Kerstin Larsdotter dör före 1728 Sunne,Svineberg,Värmlands län

Källor

[1]Family Search