Personakt

Arvid

Död:Östra Ämtervik,Arvidstorp,Värmlands län.

Barn med ?

Barn:
Tol Arvidsson

Noteringar

Barn:
Tol Arvidsson
Börit Arvidsdotter
Jon Arvidsson
Per Arvidsson
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Fasta för fältväbeln Bryngel Tolsson i Torp på 2/3 ib. Han har
1/ för sin hustrus Gertrud Gullbrandsdotters jordpengar från Aplung köpt av
Tol Eriksson i Björud (St. Kil) hans moders, Bryngels syster Cecilia Tolsdotters,
del för 8 rd,
2/ för gemensamma pengar köpt av Olof Persson i Mörkerud hans
hustrus Börit Tolsdotters del för 1050 järn,
3/ betalat till Per och Olof Jonsson i Kålsgården, Jon Andersson i Apertin,
ustru Ingeborg Olofsdotter i Sillegården och Börit Arvidsdotters barn i Ås vad
Bryngels fader varit skyldig sina syskon Jon Arvidsson, Börit Arvidsdotter och
Per Arvidsson, vilka reste åt Norge, vari ingick vad nämnda Cecilia Tolsdotter
(står Persdotter) hade att fordra.
Dessutom har Bryngel ärvt 1/4 i Torp efter sin fader Tol Arvidsson.
Med Arvid Tolssons son Björn Arvidsson har Bryngel överenskommit, att
Björn skall lösa endast 1/3 av Torp, och därför återlämnas 7 1/3 rd.
1653 ht 12


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse