Personakt

Jonas Andreae Krocius

Kyrkoherde Söderala.


Äktenskap med Brita Andersdotter

Vigsel:1649.Vigselåret baserat på att Jon Andersson lämnat in penningar för brudpället till kyrkan räkenskapsåret 1649/50 [kyrkoräk.].

Barn:
Cecilia Jonsdotter (1560 - 1641)

Noteringar

Inskriven vid Uppsala universitet som Jonas Andreae Krocius 1645-02-15 tillsammans med en Olof Andreae Krocius från Norrala - antagligen en bror.

Kyrkoherde i Söderala från 1577, och ännu 1611; han ägde i Söderala hemmanet Kultebo samt en gård i Sunnanå. Han tycks ha varit befryndad med överste tygmästaren Anders Sigfridsson Rålamb

Jonas Andreae är den latinska formen av namnet Jon (här i dess dialektala form Joen) Andersson.
Utdrag ur U. Sikeborg: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 175 (källhänvisningarna är här utelämnade):
"Herr Joen hade sannolikt tillträtt [som kyrkoherde i Söderala] redan 1577, att döma av beseglingen av tiondelängden, och kvarstod på denna post fortfarande 1611, men hade 1613 eller kort dessförinnan efterträtts Petrus Jonae. Det förefaller som om herr Joen möjligen varit släkt med eller på något sätt nära förknippad med häradshövdingen Anders Sigfridsson (Rålamb), död 1581. Han är 1579 14/2 närvarande som vittne i en handel mellan Anders Sigfridsson och dennes syster vid en familjesammankomst i Uppsala, och nämns i vad som kan vara arvsbestyr 1584 av någon av Anders söner. Jonas Andreae var liksom Jonas Olavi i Norrala en av de hälsingepräster som underskrivit Söderköpings beslut 1596, såväl som Uppsala mötes beslut 1593. Han ägde i Söderala hemmanet Kultebo och en gård i Sunnanå.
På Söderala ting 1602 16/11 kom 'her Jonn i Sörala' inför rätten och gav tillkänna att för någon tid sedan hade Jon Larsson och hustru Brita där sammastädes pantsatt honom någon jord. Emellertid hade de senare begärt att få lösa jorden igen, vilket också tilläts dem. Eftersom herr Joen trots detta inte återfått hela summan, beslöts att om han inte fått tillbaka sina utlagda pengar innan valborgsmässo, skulle panten återgå till honom."
Om hans förbindelse med Anders Sigfridssons familj, se också U. Sikeborg: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1992:3-4, s. 182f.



Källa:Urban Sikeborg


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1560 Dottern Cecilia Jonsdotter föds 1560
1641 Dottern Cecilia Jonsdotter dör 1641 Norrala,Prästgård,Gävleborgs län [1]
1649 Vigsel Brita Andersdotter 1649

Källor

[1]Urban Sikeborg