Personakt

Sven Andersson

Död:Sunne,Ribbenäs,Värmlands län.

Barn med Ingeborg (- 1709?)

Barn:
Gustav Svensson (- 1712?)
Marit Svensdotter

Noteringar

Barn:
Jon Svensson
Gustav Svensson
Anders Svensson gift med Ingeborg Johansdotter från Hån.
Karin Svensdotter
Marit Svensdotter i Gettjärn
Dordi Svensdotter gift 1695-06-09 med Olof Johansson i Svartserud
--
Lars Engelbrektsson, Gift 1679-06-22 med Karin Svensdotter i Ribbenäs
Karin Engelbrektsdotter, Gift 1679-06-22 med Gustav Svensson i Ribbenäs
Sven Engelbrektsson, Gift 1686-06-13 med Marit Svensdotter i Ribbenäs

Troligen gifter sig tre syskon från Årås med tre syskon i Ribbenäs!
-------------------------
Hänt i Ribbenäs enligt "Fryksdals härads domböcker 1602-1700" av Gunnar Almqvist
---
Fasta för Gustaf Svensson i Ribbenäs på 1/3 av 1/16 ib.
1700 ht
-------------------------
1/3 av 1/16 i Ribbenäs, som Gustaf Svensson ib 1697 köpt av sitt syskonebarn
Jon Jonsson i Näs för 20 rd och som var hans moders jord. Gustafs
fader Sven Andersson har betalat 6 rd av köpeskillingen.
1698 vt
-------------------------
Jon Gullbrandsson i Brårud, som varit något berusad i kyrkan, döms ef-
ter vittnesmål av Anders och Sven Larssöner i Björserud, Sven Björsson i
Ribbenäs och Erik Nilsson i Arneby till böter och stockstraff.
1697 ht
-------------------------
1/8 i S. Arneby, som Sone Persson ib dels ärvt efter sin fader och sin far-
broder, dels 1696 köpt av sin sal. farbroder Halvard Sonessons hustrus Cecilia
Olofsdotters arvingar Lars Svensson i S. Såneby, Bonde Olofsson i Ed och
Sven Björsson i Ribbenäs för 30 rd.
1696 vt
-------------------------
Fasta för Sven Björnsson på 1/2 Ribbenäs, varav en del lösts från mostern hustru
Karin Olofsdotter i Trötvik.
1693 vt
-------------------------
1/2 Ribbenäs för Sven Björnsson ib. Han har
a/ löst från sin moster hustrun Cecilia Olofsdotter i S. Arneby hennes lott för
10 rd,
b/ löst från sin moster hustrun Karin Olofsdotter hennes lott för 6 rd och 1 d
smt,
c/ löst från sina syskonebarn Erik, Nils, Sigrid, Ingiel, Karin och Dordi Pers-
barn för 5 resp. 2 1/2 rd var, el. 20 rd till hela denna systerkull.
1691 vt
-------------------------
Fasta för Jon Jonsson i V. Näs och modern hustru Karin Andersdotter
samt halvbrodern Eskil Bengtsson på
a/ Bonde Olofssons i Ribbenäs hustrus Kerstin Ingemarsdotters arvslott i
V. Näs, som Karin köpt för 10 rd,
b/ Olof Örjanssons i N. Västerrottna hustrus Ingeborg Ingemarsdotters arvs-
lott, som Karin köpt för 5 rd och en oxe om 5 rd,
c/ en brorsdel i 1/3 i V. Näs, som Karins förre man Jon Ingemarsson ärvt,
d/ Anders Jonssons i N. Västerrottna hustrus Karin Ingemarsdotters arvslott,
som Karin och hennes nuvarande man Bengt Eskilsson 1673 köpt för 10 rd.
1689 ht
-------------------------
Fasta för Sven Andersson på Ribbenäs, som han dels ärvt, dels löst från
systrarna hustru Karin, Cecilia och Sigrid Larsdöttrar och Lars Jönsson i
Skogsberg för 10 rd till dem var. (1. ub 83vt 79. Uppbuden lyder på 1/2
Ribbenäs.)
1685 ht
-------------------------
1/4 i S. Arneby uppbjudes av Nils Svenssons barn ib.
a/ Deras farfar Sven Elofsson har betalat 7 rd till Nils Olofsson i Elofsrud och
Nils Salomonsson i Sillegården, 3 rd till Pål och Måns Olofssöner i Hastersby,
2 rd till hustrun Ingeborg i Bräckan och 1 rd till hustrun Britta i Skommita, inalles 13 rd.
b/ Fadern har betalt 2 rd till Halvard i Skrötingerud, 1 rd var till Göran Örjansson
i Bräckan, Nils Olofsson i Arneby, Klemet i Berga och Måns Olofsson i Hastersby,
inalles 5 1/2 (!) rd.
c/ Barnen har löst från sal. Lars Nilssons barn i Toneby Hans, Måns, Elof och
Bryngel Larssöner deras möderne för 20 rd.
d/ Sonen Erik Nilsson i Arneby har ensam löst från Sven Andersson i Ribbe-
näs hans del för 20 rd.
1685 vt
-------------------------
Efter yrkande av Sven Andersson och Sven Björnsson i Ribbenäs samt
Per Andersson och Markus Bengtsson i Bräckan skall utägorna skiftas mellan
hemmanen.
1684 ht
-------------------------
l/2 Ribbenäs, varav Sven Andersson ib
a/ ärvt en del,
b/ köpt av hustrun Karin Olofsdotter i Trötvik hennes del för 10 rd,
c/ köpt av Cecilia Olofsdotter i Arneby hennes del för 10 rd,
d/ köpt av Lars Jönsson i Skogsberg hans del för 10 rd och
e/ köpt av Sigrid Larsdotter i Trötvik hennes del för 10 rd.
1683 vt
-------------------------
Gösta Svensson i Ribbenäs befrias från krav på resterande lega till sin förre
legodragon Ingemar Sonesson i Hult.
1681 ht
-------------------------
Uppbjudes 1. gången:
Kvarnfallet i övre Rottneforsen av Nils och Erik Perssöner samt Nils An-
dersson i Västansjö, Jon Eriksson i Hån och Sven Andersson i Ribbenäs.
1673 vt
-------------------------
Nils Svensson i S. Arneby och Måns Olofsson i Hastersby intygar, att Halvard Sonesson
i S. Arneby, som nyligen dött, i tolv år haft sin syster Kerstin Sonesdotter i skötsel,
varför hon skänkt honom all sin egendom. Halvard har,när han i februari fått nattvarden,
förordnat att hans hustru Cecilia Olofsdotter skulle sitta i orubbat bo efter hans död, eftersom
de var utan barn och Cecilia dessutom inlagt sina jordpengar, som hon fått för arvet i Ribbenäs
efter sina föräldrar.
1672 vt
-------------------------
Lars Jönsson i Huseby och Bonde Olofsson i Ribbenäs bötar för slagsmål
med varandra. Även Sone Månsson i Hult och Per Nilsson i N. Västerrottna
är inblandade och bötfälls.
1661 vt
-------------------------
Bengt i Stenserud, misstänkt för enfalt hor med löskonan Ingeborg,
tillhållande i Bada (Fryksände), skall vid nästa ting avlägga värjemålsed. För
Olof i Ribbenäs har Bengt sagt att han hellre svär bort sin själ än bekänner.
Bengts hustru avslöjar att han bett pigan att ej ange honom. (Renov. domb.)
1638vt


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1709? Partnern Ingeborg dör omkring 1709 Sunne,Ribbenäs,Värmlands län [1]
1712? Sonen Gustav Svensson dör omkring 1712 Sunne,Ribbenäs,Värmlands län [2]

Källor

[1]Sunne AI:1 (1708-1717) Bild 93 / sid 87
  
[2]Sunne AI:1 (1708-1717) Bild 92 / sid 86