Personakt

Mårten Göransson Puttoinen

Fjärdingsman. Blev ca 69 år.

Född:omkring 1630.
Död:omkring 1699 Fryksände,Mången,Värmlands län.

Barn med Marina Henriksdotter Sikainen (1639 - )

Barn:
Per Mårtensson Puttoinen (1672? - )
Karin Mårtensdotter Puttoinen (1680? - )
Pål Mårtensson Puttoinen (1682? - )

Noteringar

Även försvenskade namnet Putten
--
Barn:
Henrik Mårtensson-Puttoinen omk1665
Bengt Mårtensson-Puttoinen omk 1668
Britta Mårtensdotter-Puttoinen omk 1670
Karin Mårtensdotter-Puttoinen omk 1670
Per Mårtensson-Puttoinen omk 1672
Matts Mårtensson-Puttoinen omk 1675
Anders Mårtensson-Puttoinen omk 1678
Mårten Mårtensson-Puttoinen omk 1680
Pål Mårtensson-Puttoinen 1682
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Klemet Tomasson och brodern Staffan Tomasson i Gransjön, den senare genom sin
svärfader Erik Hollian, vill bördlösa N. Röjdåsen, som Mårten Putten sålt till finnarna Henrik
Sikan och Mats Karian. Hemmanet har upptagits av de förras sal. fader Tomas Klemetsson.
Eftersom Mårten Putten fått fasta på hemmanet 1688 3/3 och de ej heller är släkt med honom,
ogillas käromålet.
1699 vt 31
--
Fjärdingsmannen Mårten Putten i N. Röjdåsen och änkan Britta Persdotter
har anmält soldaten Per Persson i Sörmark, stråndridaren Simon Skragge och
tullnären Per Jonsson i Prästbol för övervåld.
Dessa har varit på jakt efter brännvin, bl. a. hos Mårten. Han har själv varit på
resa till bergslagen och hans hustru Marina Henriksdotter på väg till kyrkan med
en dotters Hk, varför endast barnen Henrik och Karin varit hemma.
Vittnen: Erik i Gransjön, Lars Larsson i Rattsjöberg samt hustru Gertrud Tomasdotter
ib. Målet uppskjutes till nästa ting.
1691 vt 7
--
Fjärdingsmannen Mårten Putten i N. Röjdåsen kräver på sin hustrus vägnar
lösarv efter svärmodern, som dött förra året, vilket hans hustrus broders
änka Britta Persdotter i S. Röjdåsen på sina barns vägnar bestrider.
Mårtens hustru erkännes dock vara arvsberättigad.
1688 vt 61
--
Finnarna Per Henriksson i S. Röjdåsen och hans svåger Mårten Göransson
i N. Röjdåsen överenskommer, att Per skall behålla S. Röjdåsen och Mårten
N. Röjdåsen, eftersom den senare betalt Per 10 rd och 10 tunnor råg för hans
rätt till en systerlott i N. Röjdåsen.
1684 vt 83
--
N. Röjdåsen, som Mårten Göransson Putten dels ärvt genom sin hustru,
dels 1683 köpt av svågern Per Henriksson i S. Röjdåsen för 10 rd och 10
tunnor råg.
1684 vt 103
--
Per Henriksson i S. Röjdåsen och hans svåger Mårten Göransson i
N. Röjdåsen förbjudes vid vite att fortsätta sitt trätande.
1677 ht 40
--
Mårten Putten var gift med en dotter till Henrik Pålsson Sikainen, som övertog
Södra Röjdåsen 1652 efter Erik Karttuinen vilken var uppröjare av S. Röjdåsen.
Henrik Pålsson Sikainen var i sin tur gift med en dotter till Erik Karttuinen.
Källa: Jarl Ericson, "Finnar i Östmark, Vitsand..."
--
Vid samma tid synes Per Hindriksson Sikainen ha köpt eller ärvt det, och han
ägde då, som nämnts, bägge hemmanen
Den 6/6 1684 förliktes han vid tinget med sin svåger Mårten
Jöransson Puttoinen från Gransjön på så sätt om arv och köp, att Per
Hindriksson behöll Södra Röjdåsen medan Mårten blev ägare till Norra
Röjdåsen. Denne Mårten Jöransson Puttoinen, om vilken gårdsnamnet
Puttorp minner än idag, blev fjärdingsman och en betrodd man, som
förekom i allehanda sammanhang under 1600-talets slutskede. Han behöll
hemmanet odelat ända fram till år 1699, då det började splittras
genom försäljning till Mats Olsson Karhinen och Hindrik Persson Sikainen,
far till den ovan nämnde Mickel Hindriksson i Södra Röjdåsen. I
fortsättningen uppträdde här ett flertal ägare av olika finska släkter,
likaså i grannhemmanet, där namn som Häkkinen, Valkoinen m. fl.
uppträder i längderna.
--
www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5850f85e15732ead0b3594/1474126385192/Svenska+landsm%C3%A5l+och+Svenskt+folkliv_1988_bilaga.pdf


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1630? Födelse omkring 1630
1639 Partnern Marina Henriksdotter Sikainen föds 1639-03-10 Ljusnarsberg,Sörhörken,Örebro län,Västmanland
1672? Sonen Per Mårtensson Puttoinen föds omkring 1672
1680? Dottern Karin Mårtensdotter Puttoinen föds omkring 1680
1682? Sonen Pål Mårtensson Puttoinen föds omkring 1682 Fryksände,Mången,Värmlands län
1699? Död omkring 1699 Fryksände,Mången,Värmlands län