Personakt Antavla

Olof Mickelsson Krok

Handelsman, rådman.

Far:Mickel Eriksson
Mor:Kerstin

Född:Norrala,Borg 3,Gävleborgs län.

Barn med Sigrid Garp

Barn:
Mickel Olsson Krok

Sambo med Brita Nilsdotter


Noteringar

Barn:
Hans Olsson Krok (- 1718) Gift med Anna Diurberg i Söderhamn
Mickel Olsson Krok
--
Olof Mickelsson Krok anges i Bromans tidiga genealogi, baserad på intervjuer och
förfrågningar hos släktmedlemmar, vara bondson från Borg i Norrala.
Vid tiden för hans födelse fanns bara en bonde Mickel i Borg: Mickel Ersson i just Borg nr 3 [mantalslängd i Militieräkenskaper 1602:19, KrA].
Det faktum att Olof Mickelssons son Mickel står som fadder just i Borg nr 3
stöder Bromans uppgift.
--
Hälsingeprosten Broman anger i sin genealogi utgående från honom och framåt,
upprättad under 1700-talets första hälft:
"Namnet Krok är et Swenskt ord, som säjes om thet som bödgt är; men af hwad orsak then
förste som tog thet samma til tilnamn hafwa månde; thet kan man för wisso intet berätta;
dock är thet klart at aftaga, at som namnet är ringa, så är och Kroka Slächtet af ringa härkomst,
doch ljkwäl wida och wackert utspridt i senare [tider] såsom ofta skedt är med många slächter.

Och ehuruwäl thetta Slächtet, som här i thetta Registret kommer at nämnas, äger sin Stamfader
ifrå Norala Sockn, hwarest, sedan 1593, någre KyrkoHerdar, hwar efter anna lefwat hade [vilka använde samma tillnamn Krok]; se min glysisv: II: Fl: XIV: Cap: §: 6;
Så är owist, om thenna Slächten är härkomen af thessa Lärare, emedan Bonda-Son i byn Borg af Norala Sockn, Olof MichaelsSon, war then förste som nämde sig Krok, sedan han blef
Skrifware hos H. Factorn i Söderhamn, Johan Eschilsson, och sederm[er]a Råd-
och Handelsman i samma stad; warandes 2.ne gånger gift näml.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1648 Brodern Per Mickelsson dör 1648 [1]

Källor

[1]Urban Sikeborg