Personakt Antavla

Eskil Eriksson

Far:Erik Jönsson

Född:Fryksände,Önneby,Värmlands län.

Barn med ?

Barn:
Eskil Eskilsson (1650? - )
Olof Eskilsson

Noteringar

"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
Eftersom Jon Olofsson i S Lekvattnet ej kan visa att hans farfar Eskil Eriksson
ägt mera i Lekvattnet än vad som kommit på hans äganderätt i Önneby,
bör Eskils systers Ingeborg Eskilsdotters arvingar, av vilka Olof Jönsson
i Röbjörkeby nu lagsökt Jon, äga rätt i lekvattnet enligt hennes arvspant i
gården, men de bör ersätta Eskils arvingar för vad eskil påkostat torpet.
1722 ht 25
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Gamla pigan Ingel Andersdotter får själv disponera sin lott 1/6 i Mölnerud,
om ej Olof och Eskil Eskilssöner med godo kan förmå henne att stå fast
vid sitt testamente av 1687 2/3 till deras sal. fader Eskil Eriksson i Önneby.
1699 vt 43
--
Halvard Nilsson och Per Ragvaldsson på 1/2 Önneby äger rätt till hälften
av S. Lekvattnet, som lagts till Önneby. Dock ersattes Eskil Eriksson för sitt
omak.
1694 ht 69
--
Ödehemman:
S. Lekvattnet, till hälften antaget för skatt av Eskil i Önneby.
Spettungen begär att få någon skog från S. Lekvattnet.
Avkortningsrannsakning 1691 vt
--
Tomas och Henrik Henrikssöner i Bredsjön försöker komma in på Lekvattnet,
som deras fader skall ha köpt av sal. Daniel Andersson i Lekvattnet,
vilket bekräftas av Daniels änka Marit Mickelsdotter. Eskil Eriksson i Önneby
visar dock att S. Lekvattnet vid förra tinget tilldömts bolbyn.
1687 ht 37
--
Intygas att S. Lekvattnet på Önneby utskog är svagt och sedan länge lagt
under Eskil Eriksson i Önneby, som åtagit sig 1/8 skatt för torpet. Finnarna
Henrik och Tomas Henrikssöner i Bredsjön har erbjudit sig att överta S. Lekvattnet
för 1/4 skatt, men nämnden anser ej torpet kunna bära den skatten.
1687 vt 3
--
Finnen Göran Pålsson i Lekvattnet och löskonan Britta Johansdotter i
S. Lekvattnet bötar 40 mk vardera för lönskaläge, för hennes del andra resan.
Till barnaföda betalar Göran 12 d kmt.
1686 vt 7
--
Finskan Börit Göransdotter, nära hundra år gammal, har tagit livet av sig.
Hennes son Olof Eriksson, vilken uppges vara född utom äktenskap, berättar
att hans moder ämnat sig till sin systerson Henrik Sojken, som bodde inhyses
i S. Lekvattnet.
Olof har senare skickat sin son Örjan, elva år gammal, att söka henne.
Denne har en stund lekt med Henriks barn och därpå fortsatt till Tomas Kock.
Om morgonen har Henrik funnit den gamla död i ett fähus. Bonde Nilsson i Rådom
säger sig aldrig ha hört annat än att Olof väl vårdat sin moder och uppger att
hon varit sjuk ett helt år och ibland svagsint.
Rätten finner skäligt att kvinnan må begravas, vilket utslag dock underställes
hovrättens prövning.
1679 vt 1
--
Eskil Eriksson i Önneby får tillstånd att återta från finnen Henrik Larsson i Bredsjön
den säd denne frånhänt Eskil vid det utdömda torpet S. Lekvattnet.
1677 ht 14
--
Eskil Eriksson i Önneby och hans son Olof har tillsammans med Måns Olofsson
i Röbjörkeby, Jöns Stensson i Vasserud, Arne Jönsson i Oleby, Nils Olofsson i
Önnerud, Olof Halvardsson i Utterbyn och hans son begett sig till S. Lekvattnet
för att skära den säd, som vid 1673 vt (nr 42) tilldömts Eskil av Henrik Larsson
Hajkens i Bredsjön fall, men under hot till livet hindrats av denne jämte tjugotvå
andra finnar, varvid Eskil fått ett slag av en bösspipa.

Av finnarna uppräknas Tomas Henriksson, Erik Hiran, Mats Persson, Grels Pynten
jämte sönerna Lars och Nils, Per Persson Hack, Bertil Matsson Pop och brodern
Pål Matsson, Lasse Persson Mollar, Jöns Bryngelsson, alla dessa från Bredsjön,
samt från S. Lekvattnet Henrik Henriksson Sojken, Pål Jonsson Näfven,
Mats Matsson Kock jämte sönerna Erik och Sigfrid, Tomas Matsson Häck,
Mats Pålsson Näfven och Jakob Kupper. Flera av finnarna döms till höga böter.
1674 vt 19
--
Torpet S. Lekvattnet, som en längre tid legat öde, skall trots att Henrik
Hajken haft huskarlar där återgå till bolbyn Önneby.
1671 vt 2
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1650? Sonen Eskil Eskilsson föds omkring 1650 Fryksände,Önneby,Värmlands län