Personakt Antavla

Gertrud Gustavsdotter

Far:Gustav Olsson

Född:omkring 1572 Trönö,Daglösa 3,Gävleborgs län. [1]
Död:efter 1644 Trönö,Daglösa 1,Gävleborgs län. [2]

Barn med Nils Olsson (1572? - 1626)

Barn:
Olof Nilsson (1605? - 1670)

Noteringar

Dopnamnet Gustav som ingår i hennes patronymikon finns endast belagt i en gård i pastoratet, nämligen i granngården Daglösa nr 3 där flera bönder Gustav funnits.
Tidsmässigt kan hon bara passa in som dotter till den Gustav Olsson som skrivs för
hemmanet redan 1555 till och med 1572.
Med tanke på det ovanliga dopnamnet och den tidens namngivningsskick var han med all
sannolikhet nära släkt med den Gustav Vastesson som skrivs för hemmanet redan 1535
samt den Vaste (Silvast) Gustavsson som skrivs för hemmanet från 1573 och ännu 1602.
[Uppgifterna om ägarna till Daglösa nr 3 lämnade av Gösta Berglöw, Norrala, i juli 2006] Bosatt omkring 1633 Daglösa nr 1, Trönö sn, HÄL
--
1644 hade Olufs hustru Karin, av misstag slagit sin svärmoder, när svärmodern skulle
försvara sitt barnbarn när det hade slagit sönder ett fönster och Karin tänkte aga barnet.
Grannarna Jon Persson och Waste Göstafsson vittnade att det var av misstag Karin slagit sin svärmoder. Utdrag ur Domboken:

'H: Karijn Oluf Nilssons i Daglösa war berycht för dhet hon skulle haffua slagitt sin
Suärmodher H. Gärtrudh ibid och ähr samma rychte dher af upkommit att dhå H: Karijns
barn hadhe slagit söndher ett fönsther wille Suärmodhern förhindra att barnet icke skulle
få dängh och ehuru hon höt barnet ifrån och som Karijn slogh efter barnet kom Suärmodhern
i mishugh som hon bekänner, dhet hon eij klaga siggh för dhen ifrighet som hon hadhe emot
barnet får ?
Wittnar? Jon Persson Karijns oskicklijghet, och Waste i Daglösa, såsom Waste nu bekändhe
och sadhe att hon nog klaghade sigh, men antingen hon hadhe slagit hänne medh willia eller
mädh mishug(?) dhet kundhe han icke säga. Wittnadhe(?) war för öfuer suermodhern gaf son
dottern godh wittnesbördh. Huilket här medh så widt öfuertalat ähr att dhet som flera gånger
kommer ijen skall hon suara dher till.'

Källa: Urban Sikeborg


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1572? Födelse omkring 1572 Trönö,Daglösa 3,Gävleborgs län [1]
1572? Partnern Nils Olsson föds omkring 1572 Trönö,Daglösa 1,Gävleborgs län [3]
1605? Sonen Olof Nilsson föds omkring 1605 Trönö,Daglösa 1,Gävleborgs län
1626 Partnern Nils Olsson dör 1626 Trönö,Daglösa 1,Gävleborgs län
>1644 Död efter 1644 Trönö,Daglösa 1,Gävleborgs län [2]

Källor

[1]Urban Sikeborg
  
[2]Daglysa by i Trönö socken, Trönö Hembygdsförening
  
[3]Roteringslängderna för Trönö