Personakt Antavla

Olaus Andreae Helsing Enangrius Boldnaesius Arnaesius

Blev ca 81 år.

Far:Andreas Beronis (- 1600)

Född:omkring 1568.
Död:1649-09-24 Bollnäs,Prästgården,Gävleborgs län.

Barn med Gölin Jackobsdotter

Barn:
Brita Jonsdotter (- 1689?)

Noteringar

Blomberg berättar: "Trettioåriga krigets kyrkoherde var Herr Olaus Andreae, även kallad Mäster Olof, som efterträdde Marcus Nicolai (Herr Nils' son) år 1609 [sic] och stannade till sin död år 1649. Efter studier i Upsala och en tids kaplantjänst var han några år rektor i Gävle, innan han blev utnämnd till pastor och sedan även prost i Bollnäs. Mäster Olof var en mäkta lärd man, enligt egen upgift t. o. m. kallad till 'en profession' i Upsala, och utgav flera teologiska skrifter, bl. a. över Uppenbarelseboken. - Född i Enånger skrev han sig först Enangrius men senare oftast Boldnaesius. Han börjar rätt blygsamt med 2 drängar och 5 pigor (1610), men redan 1613 skattar han för 4 drängar och 8 pigor och 1622 äger han 4 hästar, 31 nöt, 37 får [s. 158] och lika många getter samt 19 svin och utsår på sina åkrar ej mindre än 13 tunnor säd." [Blomberg, J. Erik: Bollnäs, Del 1, Historia (Bollnäs 1958), s. 157f]
Jordinnehav: omkring 1635 Lenninge gård, Bollnäs sn, HÄL 3) Blomberg uppger: "Den lärde magistern hade tydligen även sinne för realiteter. Prästestommen i Finnfara får han skattefri genom konung Göstaffs brev 1632, och som innehavare av detta hemman var han en ivrig protestant, när det gällde att bestämma delningen av den s. k. Pukeskogen (se Finnfara). År 1635 utvidgar han sina åkrar med Erik Månssons hemman på Heden, och i Lininge blir han storgodsägare genom att övertaga 2 hemman (nr 6 och nr 7) på tillsammans 24 öresland. Knut Knutsson på nr 6 hade måst gå från gård och grund och hustru Sigrid på nr 7 kunde väl ej under dessa krigsåren sköta sitt (se Lininge). Så blev Mäster Olof den förste herremannen på Lenninge gård. - Även laxfisket vid Rehn, som han halverade med skifteslagets bönder där, gav inkomster, trots att det år 1637 blev 'fördärvat av en väldig fura', som kom flytande med vårfloden. Mäster Olof var för övrigt även kronoarrendator av det givande lax- och ålfisket i Voxnan. Han besvärar sig också mot Fantsjöfinnarna, som lagt en bro och gjort intrång på prästbolets skog vid Holmsbodarna."
Jordinnehav: från 1636 Rehn, Bollnäs sn, HÄL 4) Mågen Johan Laurentii "hade å sin hustrus och hennes medarvingars vägnar år 1670 ett krav om 24 lod silver på Anders Olsson i Rehn för 8 mål jord, som salig prosten Olaus Andreae Boldanaesius köpt och utgivit år 1636, och Anders Olsson dömdes betala 40 daler till arvingarna, varav framgår att vår Mäster Olof även hade ägor i Rehn."
Supplik: 28.09.1648 5) I ett brev till drottning Kristina daterat Bollnäs 1648-09-28 anhåller Olaus Andreae Arnaesius om att för hustruns skulle få frihet på deras hemman under deras livstid. Han uppger i brevet att han är 80 år gammal, har varit skolmästare i Gävle och därefter kallad till profession i Uppsala. Han blev några år senare kyrkoherde i Bollnäs, där han varit i över 40 år. Hans ej namngivna hustru har under hela tiden varit årligen anfäktad av "hufwudh Swagheet och Samwetz qwal".

Urban Sikeborg


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1568? Födelse omkring 1568
1600 Fadern Andreas Beronis dör 1600 Enånger,Prästgården,Gävleborgs län
1649 Död 1649-09-24 Bollnäs,Prästgården,Gävleborgs län