Personakt

Erik


Barn med ?

Barn:
Anders Eriksson

Noteringar

Barn:
Torbjörn Eriksson död före 1648. Ägde 1/3 av Skrötingerud *
Anders Eriksson
Ingeborg Eriksdotter
Marit Eriksdotter
-------------------------------------
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700", Gunnar Almqvist

På fråga av Ingemar Jonsson i Liane, hur arvet efter hans hustrus Anna
Andersdotters farbror Torbjörn Eriksson i Skrötingerud, vilken ägt 1/3 i
Skrötingerud, skall fördelas och om även Annas brorsdotter Börit Olofsdot-
ter får ärva, svaras att hälften av arvet tillfaller Torbjörns systrar Ingeborg och
Marit Eriksdöttrar och hälften Ingemars hustru. Börit är ej arvsberättigad, ef-
tersom lagen ingenting säger om brors eller systers barnbarn.
1648 vt

* Skrötingerud enligt:Hjonelagslängden för Värmland (S) 1610
Torb:

Skrötingerud var ett 1/2, sk, 1564