Personakt

Jöns


Barn med Bryngelsdotter

Barn:
Lorentz Jönsson (1690 - )

Noteringar

Barn:
Lorentz Jönsson 1690-03-23
Erik Jönsson 1692-10-09
----------------------------
1676 finns en Lorentz i S Åmberg, se nedan.

Hänt i S Åmberg enligt "Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700", Gunnar Almqvist

Björn Larssons styvbarn i Hån försöker komma in på sin lott 1/4 av 1/3 i
Åmberg, men rätten bestämmer, att eftersom lotten är så liten skall fjärdings-
mannen Bengt Eriksson och hans granne Erik Andersson i Åmberg, vilka inne-
har 3/4 av 1/3, utlösa de förra för 25 rd. Hela hemmanet värderas till 300 rd.
1652 ht
----
Fasta för Nils Eriksson i S. Åmberg på 1/6 ib. Hans sal. svärfader Jöns
Eriksson har 1636 för 27 rd köpt lotten av herr Nils Andreae, nu boende i
Stockholm, vilken hade ärvt lotten. Nils Erikssons svärmor Sigrid Kristoffers-
dotter har därvid inlagt sina jordpengar 15 rd från Tonerud.
1654 vt
----
Fjärdingsmannen Bengt Eriksson i S. Åmberg går med på att vänta med
övertagandet av Björns i Hån styvbarns lott i S. Åmberg. Björns styvson Halvard
Halvardsson försöker att komma in på hemmanet.
1656 vt
----
Bengt Nilsson i Åmberg finnes skyldig att svara för 1/2 stuga och 1/4 av
taket "gentemot ett helt fähus, 1/2 vedskjul och 10 lass dynga till Erik An-
dersson ib".
--
Fasta för Erik Persson i S. Åmberg på 1/3 ib med undantag av den del
som tillhör brodern Nils Persson, vilken rest till Indien. Erik har köpt av Sone
Persson i Stockholm hans arvslott för 36 rd och av Elof Jönsson i Backetorp
hans och hans syskons arvslotter för 10 rd, förutom att han ersatt sin styvfa-
der Jöns Olofsson i Backetorp med ett fat järn för vad denne utlagt på samma
köp. Dessutom har Erik ärvt efter sin fader.
1656 ht
----
Uppbjudes 1. gången:
1/12 i Åmberg av hustrun Ingrid Månsdotter i Gräsmarken.
1673 vt
----
Fasta för Karin och Ingeborg Eriksdöttrar på 1/12 i Åmberg, som deras
fader Erik Andersson ib till hälften ärvt efter sina föräldrar och till hälften
köpt av sin broder Lars Andersson för 18 rd. Fastebrevet uttages av flickor-
nas styvfader Jon Håkansson i Åmberg.
1674 ht
----
Karin Jonsdotter och Karin Andersdotter i N. Åmberg bötfälls för stölder
hos Nils, Per och Lorentz i S. Åmberg. Karin Andersdotter, som hör hemma i
Västergötland, förvisas från häradet.
1676 ht
----
Av den jord i Åmberg som Bengt Eriksson inlöst och fått fasta på vid
1653 vt (nr 53), äger styvsonen Lars Larsson ib 1/3 för sitt mödernearv och
barnen efter halvbrodern Erik Bengtsson 2/3 för sitt fäderne.
--
Pigorna Karin och Marit Björnsdöttrar i Stavik kan sälja den jord de ärvt
efter sin halvsyster ("styvsyster") till svågern Halvard i Åmberg, eftersom
hans hustru är närmare i börd än Bryngel Klemetsson och Per Jonsson i Sta-
vik, vilka är syskonebarn till halvsystern Marit Eriksdotter.
1683 vt
----
..."Nils Eriksson, Lorentz Jonsson, Gudmund Jonsson, Halvard Halvardsson och Lars Olofsson i S. Åmberg, ...."
1685 ht
----
Jon Gullbrandsson i Brårud erkänner att hans pojke slagit ihjäl en gris för
Per klockare. Beträffande övriga djur har Per till vittnen soldaten Pål Esping
i Esbjörke, pigan Kerstin i prästgården och Per Nilsson i S. Åmberg, vilken
sistnämnde jävas av Gustaf Uggla för misstanke om stöld. Målet uppskjutes
tills Uggla funnit bevis för sitt jäv.
1686 ht
----
Uppbjudes 1. gången:
1/4 av 1/8 i S. Åmberg, som sal. Jöns Knutsson i Spelnäs för 15 rd köpt
av Nils Jönssons i Stavik änka Karin Björnsdotter.
1688 ht
----
Jöns Eriksson i Åmberg svär sig fri från misstanke om att ha skadat en
häst för hustrun Kerstin Svensdotter i Skinnargården.
1689 ht
-----------------
I S Åmberg finns 1665:
Bengt Eriksson
Halvar Halvarsson
Nils Eriksson
Per Eriksson
Enligt:"Rote-, utskrivnings- och mantalslängder 1665, och frälsegårdar i Östersysslet år 1667"


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1690 Sonen Lorentz Jönsson föds 1690-03-23 Sunne,Södra Åmberg,Värmlands län [1]

Källor

[1]Sunne C:1 (1680-1692) Bild 49 / sid 91