Personakt

Mickel Eriksson

Död:Norrala,Borg 3,Gävleborgs län.

Barn med Kerstin

Barn:
Per Mickelsson (- 1648)
Olof Mickelsson Krok

Noteringar

Barn:
Olof Mickelsson Krok
Per Mickelsson- 1648
--
Mickel Ersson skrivs tidigast på hemmanet i Borg i mantalslängden 1602, men bonde både före och efter detta årtal är i övrigt Jon Olsson. [Mantalslängd 1602 den 8 augusti, Militieräkenskaper 1602:19, Krigsarkivet] Han bör alltså vara en nära släkting till denne Jon. Mickel skrivs inte som bonde där i tiondelängden 1604, då Jon Olsson ännu kvarstår, utan skrivs själv som bonde på hemmanet först i följande bevarade längd, mantalslängden 1606. [Mantalslängd 1606, "Register opå Folkskattningen j Norälfua Anno 1606", Hälsinglands handlingar 1606:4, KA, Riksarkivet]. Mickel skrivs sista gången som bonde där 1612. [Tiondelängd 1612, Hälsinglands handlingar 1612:6:3, KA, Riksarkivet]

Vid Norrala ting 1636 noteras följande i domboken: "Pedher Mickilsson i borgh tillthaladhe tuänne Cronones Smedher i Söd herhampn, Jöran Swensson och Anders Persson, att the hafua låtit förbiudha honom hans Fäbodher, Dragzlööt b:dt Och när ther om ransakat bleff; Thå witnadhe Larss Swensson i Röösteen, att hans Modherfadher Joen Olufsson i borgh, för långh tijdh sädhan bygde samma Fäbodher ibland Röstens boerne, effter thz war så wäll hans, och dheres Almenningh, thz samma witna och Per Larsson i Styfwij, effter sin gamble Fadher Larss Olufsson, och Oluf Persson ibidem effter dheres Suorne edh å laghbooch. Och emädhan the eij med större skiääl kundhe bewijssa sigh wara närmare än han. Derföre --kunna Rätten att för:ne Pedher Mickilsson skall så wäll här effter som här till hafua och behålla sijne Fäbodhar medh dhess Lägenhet effter så mycket som hans Tompt och skatt tillsäger."

Urban Sikeborg


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1648 Sonen Per Mickelsson dör 1648 [1]

Källor

[1]Urban Sikeborg