Personakt Antavla

Anders Elofsson

Blev ca 77 år.

Far:Elof Persson (1610? - )
Mor:Börit Jönsdotter (1610? - <1656)

Född:omkring 1630 Sunne,Spelnäs,Värmlands län.
Död:omkring 1707 Sunne,Bryggegården,Värmlands län. [1]

Barn med Marit

Barn:
Kerstin Andersdotter (1650? - 1741)
Anders Andersson (1670? - 1726?)
Sven Andersson (1675? - )
Kristoffer Andersson
Britta Andersdotter (- 1737)

Noteringar

Barn:
Kerstin Andersdotter
Johan Andersson
Erik Andersson
--
Anders Andersson omk 1670
Sven Andersson omk 1670
Britta Andersdotter *
Gunilla Andersdotter **
-----
* Arvid Jonsson i N. Näs, gifter sig 1680-06-24 med Börit Andersdotter i Bryggegården.
** Håkan Bryngelsson i S. Viken gifter sig 1704-06-17 med Gunnilla Andersdotter i Bryggegården
-----
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
1/2 Bryggegården av Anders Elofsson. Han har
a/ löst från hustru Marit Gunnarsdotter i Ingeborgjorden för 12 1/2 rd,
b/ löst från Per Jonsson i Kymstad för 3 rd,
c/ löst från Anders Olofsson i Strandvik för 1 rd,
d/ löst från Olof Elofsson i Skäggegård för 4 rd,
e/ tillbytt sig 2/7 i Bryggegården från Elof, Jöns och Karin Elofsbarn för 7/12
i Röberg och
f/ ärvt en del.
1687 ht 90
--
Fasta för Per Elofsson i Spelnäs på 1/12 ib. Han har köpt av sina bröder
Anders Elofsson i Röberg och Måns Elofsson i Gettjärn deras lotter för 20 rd
till dem var och har själv ärvt efter föräldrarna Elof Persson och Börit Jönsdotter.
1657 ht 5
--
Fasta för Anders Elofsson i Röberg. Han har 1/ köpt av Per Andersson
och Olof Persson från Vimmerby löjtnantens sal. Erik Olofssons arvingars Per
och Jonas Olofssöners i Vimmerby samt herr Nils i Ingatorp och Karl Olofssons i
Torp arvslott 1/4 i Röberg för 24 rd, vari ligger 20 rd för Anders arvslott i Spelnäs,
2/ köpt av Marit Olofsdotter i Högforsen hälften av hennes lott
i Röberg, "som var 1/12 ib", för 10 rd.
1655 vt 18
--
Torsten Jonsson och Nils Nilsson i Bada går ed på att kvartermästaren
Mårten Höffners hustru inför dem förnekat att hon erhållit av Erik Olofsson i
Röberg 4 rd, såsom denne påstår. Bonde Jönsson kräver nu beloppet av Anders Elofsson
i Röberg "på hans hustrus vägnar" och Anders döms att betala.
1653 vt 18
------------------------------
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
1/8 i Röberg som Elof Bryngelsson i Röberg 1704 tillbytt sig av Kerstin Andersdotter
Spelnästorp.
--
1/2 Spelnästorp, som hustru Kerstin Andersdotter i Spelnästorp 1704 tillbytt sig av
Elof Bryngelsson i Röberg för jord i Röberg.
1704 vt
--
Husebyrotens bönder blir förlikta med sin soldat Bengt Nilsson i Spelnästorp om rest
på lega och rotepengar som lovats honom för att han låtit skriva sig som knekt för dem
för 12 år sedan.
1705 ht
--
Utreds i sak mellan å ena sidan hustru Kerstin Andersdotter i Spelnästorp och å andra
hennes halvsyskon Anders i Bryggegården och Arvid i Näs vad hon kan ha att fordra i
Bryggegården för sitt möderne och fäderne, som fadern sal. Anders Elofsson bytt
från Röberg till Bryggegården.
1722 ht
--
Enligt utslag 1722 (ht 145) har man utrett i saken mellan å ena sidan hustru
Kerstin Andersdotter i Spelnästorp och å andra hennes halvsyskon, sal. Anders
Elofssons yngte barnkull i Bryggegården, hur mycket Kerstin ärvt i möderne och
fäderne och vad hon ärvt i Röberg och Bryggegården efter sina före fadern
avlidna bröder Johan och Erik Anderssöner.
Parterna har förlikts, men yngre kullen, sönerna Anders och Sven Anderssöners
änkor Marit och Kerstin Larsdöttrar samt Arvid Jonsson i Näs på sin hustrus Britta Andersdotters,
Kristoffer Anderssons och Karin Andersdotters omyndiga barns
samt Gunnila Andersdotters arvingars vägnar, vill dock nu,
eftersom alla handlingar för två år sedan förstörts vid en brand i Bryggegården,
med vittne bevisa att Anders Elofsson köpt 5/12 i Röberg under sitt senare gifte samt ärvt något därstädes genom bakarv efter Kerstins samsyskon och 1685 därför tillbytt sig 2/7 i
Bryggegården, vilka 2/7 Kerstin ensam besitter som sitt mödernearv. Vittnet
Per Engelbreaktsson i Röberg (ca 60 år) uppger, att då Kerstin Andersdotter
för ungefär 19 år sedan bytte bort sin lott i Röberg ill Elof Brynielsson i Röberg
för vederlag i Spelnästorp och mellangift, var hennes far och halvbrodern
Anders närvarande, vilken sistnämnde då gladde sig åt att bli kvitt henne från
Bryggegården, varvid fadern anmärkt att hon hade ännu en brorslott att fordra
där. Samma uppgift har vittnet Jöns Olofsson i Ingeborgjorden (nära 60 år).
Per tillägger att Anders Elofsson köpt 1/12 i Röberg av Pers far Engelbrekt
Nilsson, och 4/12 har han köpt av en släkting till Kerstins mors förre man Erik
Olofsson. Man kommer fram till att Anders fått sin senare hustru för inemot
70 år sedan, men parterna är ej överens om när köpet av 5/12 gjorts, och på
grund av denna ovisshet kan rätten ej annat förklara dessa köpta för båda
kullarnas fäderne.
Kerstins mor ägde 1/6 Röberg ( varav Kerstin ärvt en del )
som tillsammans med vad hon ärvt fter sina två sambröder gör icke fullt 1/12 i
Röberg, men hon har mot vederlag i Spelnästorp bytt bort en hel 1/12 till Elof
Brynielsson, som fått fasta därpå 1706 ( vt 3). Således har inget av hennes
möderne blivit lagt till senare kullens mödernejord i Bryggegården, utan hon
äger blott i fäderne 1/10 av de 2/7 arvejord som fadern enligt fastebrevet
1690 (ht 19) tillbytt sig för sin köpe - och arvejord i Röberg, men eftersom
fadern sagt att hon hade att fordra mera i Bryggegården, låter yngre kullen
henne få en brorslott, 1/5 i 1/2 Bryggegården vilken dock bör lösas av något
halvsyskon i Bryggegården. Kerstin vädjar till lagmansrätt.

Fryksdals härad domprotokoll 1723 ht 141.
--
Mantal 1676:
Nils Jönsson Bryggegården
Anders Elofsson Bryggegården


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1630? Födelse omkring 1630 Sunne,Spelnäs,Värmlands län
1630? Brodern Jöns Elofsson föds omkring 1630 Sunne,Spelnäs,Värmlands län
1650? Dottern Kerstin Andersdotter föds omkring 1650 Sunne,Bryggegården,Värmlands län
1670? Sonen Anders Andersson föds omkring 1670 Sunne,Bryggegården,Värmlands län
1675? Sonen Sven Andersson föds omkring 1675 Sunne,Bryggegården,Värmlands län
1687 Brodern Per Elofsson dör 1687-08-28 Sunne,Spelnäs,Värmlands län [2]
1707? Död omkring 1707 Sunne,Bryggegården,Värmlands län [1]

Källor

[1]Värmländska anor
  
[2]Sunne C:1 (1680-1692) Bild 138 / sid 271