Personakt Antavla

Erik Jönsson

Far:Jöns

Död:Fryksände,Önneby,Värmlands län.

Barn med ?

Barn:
Eskil Eriksson

Noteringar

Barn:
Ingeborg Jönsdotter i Östmark
Erik Jönsson i Önneby
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Fasta på 1/2 Önneby för Eskil Eriksson ib. Han har
a/ köpt av sin faders styvmoder Kerstin Arvidsdotter i Gettjärn hennes lott
1/12 av 1/3 för 7 rd,
b/ köpt av sin faster Ingeborg Jönsdotter i Östmark hennes lott för 7 rd samt
2 rd var till tvenne hennes söner Ivar och Jöns Olofssöner,
c/ tillbytt sig av Jon Stensson i Vasserud hans brorsdel för sin hustrus del i
Vasserud och
d/ ärvt en brorsdel efter sin fader Erik Jönsson.
1678 ht 49
--
Per Jönsson i Åsteby begär att få inlösa sin faders sal. Jöns Perssons
lott 1/5 av 1/6 ib, som innehas av morbrodern Eskil Eriksson.
Denne visar med en dom från 1673 ht (nr 15) att Jöns broder soldaten
Anders Persson tilldömts lotten för 57 rd jämte resterande 16 rd för knektlega.
Eskil har köpt lotten av Anders men vill nu låta Per få överta den mot att denne
lämnar ifrån sig sitt möderne i Önneby.
Men Per vill använda detta till annat byte.
Rätten tillåter Per att lösa jorden i Åsteby och råder Eskil att återkomma på laga sätt
beträffande systerlotten i Önneby.
1685 ht 50
--
Soldaten Anders Persson i Åsteby tillerkännes för återstående knektlega
av sal. brodern Jöns Persson den jord denne ägt i Åsteby, värderad till 16 rd.
1673 ht 15


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse