Personakt

Mickel


Barn med ?

Barn:
Per Mickelsson Arpiainen (- 1742)

Noteringar

Barn:
Pål Mickelsson Arpiainen *
Per Mickelsson Arpiainen
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700"
Gunnar Almqvist
--
Gifte mannen Jöns Knutsson i Huseby och ogifta kvinnan Börit Jonsdotter i
Svenstorp botar för enfalt hor 80 resp. 40 daler.
1658 ht 4
--
Samma Börit erkänner samlag med finnen Pelle Henriksson vid Humsjön
(Brunskog). Hennes barn är fött 37 veckor efter samlaget med Jöns.
1658 ht 5
--
Långe Johan i S. Västerrottna påstås ha åverkat på Henriks i Humsjön
ägor. Platsen skall synas av tre man ur vardera häradsnämnden.
1659 ht 9
--
Införes protokoll från syn på häradsgränsen mellan Humsjön och S. Västerrottna.
Parterna, å ena sidan Henrik finne för Humsjön och å andra S. Västerrottnas åbor
Eskil Halvardsson, Nils Nilsson, Håkan Bengtsson, Halvard Eskilsson, Johan Matsson
och Knut Månsson, har förlikts.
1660 ht 29
--
Mats Johanssons i Långejanstorp hustru Ingeborg Jönsdotter anmäler finnarna
Erik Burk och Henrik Henriksson i Humsjön ...
1692 vt 7
--
..."finnarna i Humsjön (Jösse härad) Erik Burk, dennes styvson Henrik Tornasson
samt Mats Henriksson"..
1698 vt 72
--
..." i Näs-skogen har bott av släkten Marttinen, där finnes ännu en äng, som bär
hans namn. Arpiaisentorppa är ett torp under Näs, där förut bott av släkten Arpiainen,
varav Per Pålsson varit den förste..."
www.nordvarmland.com/istid/page.php?id=2311
--
Arpiaisentorppa [Arpiainens torp], torp under Nässkogen, Gräsmarks sn, upptogs
som nybygge av Per Pålsson Arpiainen
www.nordvarmland.com/istid/page.php?id=3146
--
"Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701-1725"
Gunnar Almqvist
--
* Åborna i S. Västerrottna klagar över att finnen Pål Arbian slagit sig ner på deras
ägor, byggt hus, tagit näver och huggit fall, och begär att han skall tillsägas att
avflytta.
Pål hustru Valborg Mårtensdotter bevisar att hennes man haft tillstånd av bolbyn.
Olof Persson i S. Västerrottna erkänner att han gett Pål lov att dels bygga nytt hus
efter det som brunnit ned, dels ta näver till taket och röja sig en äng.
Pål påstår sig ha höga överhetens tillstånd att bygga på S. Västerottnas ägor, vilket
han ska styrka vid nästa ting. För osynt fallhygge bötar han 24 mk smt.
1718 ht 60
--
S. Västerottnas ägare vill bli av med finnen Pål Arbian, som slagit sig ner på deras
ägor mot deras vilja. Påls hustru Valborg Mårtensdotter och hans bror Per Mickelsson
i Humsjön visar att de hos landshövdingen ansökt om tillstånd att få sitta kvar på torpet,
varpå befallningsmannen Lars Aldrin beordats att tillsammans med lantmätare utreda
om sökanden kan utan skada för bolbyn tillåtas att uppodla någon del till hemmansbruk.
Parterna uppmanas att avvakta landshövdingens beslut efter utredning.
1719 vt 8
--


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1742 Sonen Per Mickelsson Arpiainen dör 1742 Sunne,Stensjön,Värmlands län